Yêu cầu bồi thường trong vụ án hình sự: Khi bị hại đã được Bảo hiểm thanh toán; Thực trạng, giải pháp

I. Pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài Hợp đồng và chế định bảo hiểm .

Bồi thường thiệt hại là chế định quan trọng trong luật dân sự ; thường phát sinh trong vấn đề vi phạm pháp luật hình sự và tương quan đến việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng .

Căn cứ khoản 1 Điều 584 BLDS pháp luật về Căn cứ phát sinh nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại : “ Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng con người, sức khỏe thể chất, danh dự, nhân phẩm, uy tín, gia tài, quyền, quyền lợi hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có tương quan lao lý khác ”, hoàn toàn có thể hiểu địa thế căn cứ xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại tiên phong là hành vi xâm phạm của người gây thiệt hại, theo đó, người nào có hành vi xâm phạm tính mạng con người, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, gia tài, quyền, quyền lợi hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Người bị thiệt hại không có nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ lỗi của bên gây thiệt hại nữa, họ chỉ cần xác lập được hành vi xâm phạm của người gây thiệt hại là đã hoàn toàn có thể nhu yếu bồi thường .

Theo pháp luật tại khoản 1, điểm g khoản 2 Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự năm ngoái : “ Bị hại là cá thể trực tiếp bị thiệt hại về sức khỏe thể chất, niềm tin, gia tài hoặc là cơ quan, tổ chức triển khai bị thiệt hại về gia tài, uy tín do tội phạm gây ra hoặc rình rập đe dọa gây ra. …. Bị hại có quyền ý kiến đề nghị hình phạt, mức bồi thường thiệt hại, giải pháp bảo vệ bồi thường ”, và khoản 1, điểm g khoản 2 Điều 63 Bộ luật Tố tụng hình sự năm ngoái : “ Nguyên đơn dân sự là cá thể, cơ quan, tổ chức triển khai bị thiệt hại do tội phạm gây ra và có đơn nhu yếu bồi thường thiệt hại. …. Nguyên đơn dân sự có quyền đề xuất mức bồi thường thiệt hại, giải pháp bảo vệ bồi thường ”. Qua đó xác lập, chủ thể có quyền nhu yếu bồi thường thiệt hại gồm bị hại và nguyên đơn dân sự. Trong bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến bị hại là người trong vụ án hình sự .

Bên cạnh đó, theo pháp luật của pháp luật dân sự, đơn cử tại Điều 590 BLDS pháp luật về Thiệt hại do sức khỏe thể chất bị xâm phạm : “ Thiệt hại do sức khỏe thể chất bị xâm phạm gồm có : Ngân sách chi tiêu hài hòa và hợp lý cho việc cứu chữa, tu dưỡng, phục sinh sức khỏe thể chất và tính năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại ; Thu nhập trong thực tiễn bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại ; nếu thu nhập trong thực tiễn của người bị thiệt hại không không thay đổi và không hề xác lập được thì vận dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại ; Chi tiêu hài hòa và hợp lý và phần thu nhập thực tiễn bị mất của người chăm nom người bị thiệt hại trong thời hạn điều trị ; nếu người bị thiệt hại mất năng lực lao động và cần phải có người tiếp tục chăm nom thì thiệt hại gồm có cả ngân sách hài hòa và hợp lý cho việc chăm nom người bị thiệt hại ; Thiệt hại khác do luật lao lý … ” Theo pháp luật của pháp luật dân sự thì bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý buộc người gây thiệt hại phải gánh chịu .

Tại Điều 33 của Luật kinh doanh thương mại bảo hiểm lao lý trường hợp trong bảo hiểm tai nạn đáng tiếc con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong khoanh vùng phạm vi số tiền bảo hiểm, địa thế căn cứ vào thương tật trong thực tiễn của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm ; bảo hiểm sức khỏe thể chất con người, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong khoanh vùng phạm vi số tiền bảo hiểm, địa thế căn cứ vào ngân sách khám bệnh, chữa bệnh, phục sinh sức khỏe thể chất của người được bảo hiểm do bệnh tật hoặc tai nạn đáng tiếc gây ra và thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng bảo hiểm. Và đặc biệt quan trọng, Điều 37 Luật này lao lý rõ ràng trường hợp không được nhu yếu người thứ ba bồi hoàn : “ Trong trường hợp người được bảo hiểm chết, bị thương tật hoặc đau ốm do hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp của người thứ ba gây ra, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền bảo hiểm mà không có quyền nhu yếu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trả cho người thụ hưởng. Người thứ ba phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm theo lao lý của pháp lý ” .

II. Thực trạng :

Quá trình xử lý những vụ án hình sự, thường gặp trường hợp như sau : A là bị hại trong vụ án ” Cố ý gây thương tích “, A bị B xâm hại sức khỏe thể chất, sau đó A đi chữa trị tại Trung tâm y tế. Sau khi xuất viện, A được Bảo hiểm y tế chi trả hàng loạt số tiền chữa trị. A nhu yếu bị cáo B phải bồi thường số tiền thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cho A, trong đó có số tiền A đã chữa trị tại Trung tâm y tế .

Quan điểm thứ nhất cho rằng :Căn cứ Điều 584, 585, 590 Bộ luật Dân sự thì A đã được Bảo hiểm y tế chi trả số tiền này tức đã thiệt hại đã được khắc phục. Ngoài ra theo nguyên tắc của Bộ luật dân sự : một hậu quả không hề được bồi thường hai lầnnên không đồng ý nhu yếu của bị hại buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã được bảo hiểm chi trả .

Quan điểm thứ hai cũng là quan điểm của tác giả :Tính chất pháp lý của việc tham gia bảo hiểm, mối quan hệ pháp lý này là Hợp đồng dân sự giữa người mua và Cơ quan bảo hiểmlao lý tại Điều 275, 385 Bộ luật Dân sự. Tai nạn hoặc thương tích xảy ra là một sự kiện đã được hai bên thỏa thuận hợp tác chọn làm điều kiện kèm theo để thi hành Hợp đồng. Khi nào xảy ra sự kiện, Cơ quan bảo hiểm sẽthực thi nghĩa vụ và trách nhiệm (giao dịch thanh toánkhỏatiền viện phí chữa trị được nêu trong Hợp đồng). Đây không phải là nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường. Vì vậy, nạn nhân được kiêm hưởng số tiền bảo hiểm chi trả và khoản tiền bồi thường do hành vi trái pháp lý của bị cáo gây ra .

Do đó, để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ chính đáng của bị hại trong trường hợp này, Tòa án cần đồng ý nhu yếu của bị hai buộc bị cáo phải bồi thường theo lao lý tại Điều 590 Bộ luật Dân sự .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *