Mẫu biên bản thỏa thuận công việc dân sự giữa hai bên mới nhất

Mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên được sử dụng giữa hai cá nhân hoặc giữa cá nhân với tổ chức về việc xác nhận sự thỏa thuận mà hai bên đã thống nhất. Mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên được áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự để điều chỉnh khi giữa hai bên xảy ra tranh chấp. Mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên được áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự. Mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên tùy vào nội dung thỏa thuận, phải đảm bảo được đầy đủ các nội dung thỏa thuận về mặt nội dung và về mặt hình thức. Đối với những thỏa thuận liên quan đến tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký chứng nhận quyền sở hữu cần phải được công chứng, chứng thực…

Luật Quốc Huy giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản thỏa thuận giữa các bên, được áp dụng chung cho các dạng thỏa thuận, bạn đọc có thể tải về và chỉnh sửa theo đúng nội dung mà các bên đã thỏa thuận.

Xem thêm một số bài viết mới nhất của Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự

Mu biên bn tha thun gia hai bên dân s

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

 

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

 (V/v: …..………….)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm năm ngoái ;
– Căn cứ vào ý chí và sự thỏa thuận của những bên .
Địa danh, ngày … .. tháng … …. năm 20 … … ,
Chúng tôi gồm có :

BÊN A:

Họ và tên: ………………………………..

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … ..
E-Mail : … … … … … … … … … … … … … .

BÊN B:

Họ và tên: ……………………………….

Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … …
Điện thoại : … … … … … … … … … … … ..
E-Mail : … … … … … … … … … … … …. …
Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận việc làm giữa hai bên với những điều, khoản sau :

Điều 1. Nội dung thỏa thuận (Ví dụ: thỏa thuận bên A thực hiện công việc cho bên B, bên A thực hiện cung cấp dịch vụ cho bên B, bên A thỏa thuận cùng với bên B thực hiện một công việc… Bên A đồng ý cho bên B mượn tài sản/ thuê tài sản…)

Ví dụ dưới đây dành cho thỏa thuận đối chiếu công nợ:

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận, đến hết ngày……tháng…….năm 20…. Công ty …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. ), trong đó :
– Nợ gốc :
– Lãi :

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B … … … … … cam kết sẽ dùng mọi gia tài cá thể của mình để thanh toán giao dịch khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho … … … … … … …. ;
2.2. Thanh toán vừa đủ theo … … … … …. bên thỏa thuận ;
2.3. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác tại Bản thỏa thuận này và theo pháp luật của pháp lý .

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi gia tài cá thể của Bên A để giao dịch thanh toán những khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận này ;
3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ cho Công ty … … … … và hàng loạt những thành viên trong Công ty … … …. ( ngoại trừ Bên A ) và không nhu yếu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình ;
3.3. Tạo điều kiện kèm theo cho Bên A hoàn toàn có thể có vốn để tham gia những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;
3.4. Các quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo Bản thỏa thuận này và theo lao lý của pháp lý .

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ký ;
4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 ( hai ) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản .

               BÊN A                                                                               BÊN B

Trên đây là mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên dân sự, thỏa thuận việc đối chiếu công nợ, hiện nay còn nhiều mẫu thỏa thuận giữa các bên khác, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại trang web https://iseo1.com/.

Nếu còn bất kỳ khó khăn vất vả, vướng mắc, sung sướng liên hệ với chúng tôi, để được tương hỗ và phân phối những dịch vụ pháp lý tương quan .
Trân trọng. / .

Mẫu biên bản thỏa thuận việc làm dân sự giữa hai bên mới nhất4.8 (96.67%)

6

votes ( 96.67 % ) votes

Click vào button “Download” bên dưới để tải toàn bộ file về máy.

tải file

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *