Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

Luật Thiên Minh xin gửi tới bạn đọc biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ – thủ tục thanh lý hợp đồng để bạn đọc cùng tham khảo. Thủ tục thanh lý hợp đồng là khâu đoạn cuối cùng để hoàn tất một hợp đồng kinh tế nào đó mà bạn và đối tác đã ký kết trước đó. Để tránh những phiền phức có thể xảy ra sau khi hết hợp đồng trong tất cả các lĩnh vực, bạn nên thực hiện Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ để chấm dứt hợp đồng nhằm tránh chanh chấp giữa các bên liên quan, sau đây là mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn.

1. Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ

Mẫu 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— – o0o — –
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
– Căncứ hợp đồng … ký ngày … tháng … năm ..
– Căn cứ vào nhu yếu sử dụng dịch vụ của công ty …
Hôm nay, ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm :
Chúng tôi gồm :
BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ( BÊN A ) :
CÔNG TY … .
Địa chỉ : … .
Đại diện : Ông …
Chức vụ : Tổng Giám đốc / Giám đốc
BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ ( BÊN B ) :
CÔNG TY …
Địa chỉ :
Đại diện : Ông … .
Chức vụ : Tổng Giám đốc / Giám đốc
Hai bên đã thực thi thanh lý hợp đồng với những nội dung sau :
1. Bên A đồng ý chấp thuận nghiệm thu sát hoạch tác dụng sử dụng dịch vụ … do bên B chuyển giao đến hết ngày …
2. Bên A đã thực thi việc thanh toán giao dịch trước phí sử dụng dịch vụ … cho bên B vào ngày … ..
Số tiền : VND ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … .. ) .
Hai bên chấp thuận đồng ý thanh lý những hợp đồng này vào ngày … .
Biên bản được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản .
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số: … /BBTLHĐ/… – ĐMS

Căn cứ hợp đồng số … / HĐDVPL / ĐMS ngày … / … / … ;
Hôm nay, ngày … / … / …, tại Văn phòng Công ty Luật TNHH MTV ĐMS, chúng tôi gồm có :
Bên thuê dịch vụ ( Bên A ) :
Họ và tên : …
Giấy CMTND / hộ chiếu số : … cấp ngày : … tại : …
Địa chỉ thường trú : …

Chỗ ở hiện nay: …

Điện thoại : … Email : …
Bên cung ứng dịch vụ ( Bên B ) :
Tên tổ chức triển khai : CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ĐMS
Tên thanh toán giao dịch : ĐMS LAW LLC
Địa chỉ : số 46 Nguyễn Khánh Toàn, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Người đại diện thay mặt theo pháp lý : ông Đỗ Minh Sơn, chức vụ : Giám đốc
Điện thoại : 05113 611 768 – 0914 165 703 Fax : 05113 611 768
E-Mail : dms@luatsudms.com.vn Website : luatsudms.com.vn
Mã số thuế : 0401733879
Tài khoản số 102010002463296 tại Ngân hàng Thương mại CP công thương Nước Ta, Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, Phòng thanh toán giao dịch Nam Hải Châu ;
Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng theo nội dung sau :
Điều 1. Bên B đã thực thi triển khai xong việc làm, bảo vệ thời hạn, theo đúng quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được pháp luật tại những Điều …, … và Điều … của hợp đồng số … / hợp đồng DVPL / ĐMS ngày … / … / … ;
Điều 2. Bên A đồng ý chấp thuận thanh toán giao dịch cho Bên B như sau :
– Giá trị hợp đồng trước thuế : … đồng ;
– VAT : … đồng ;
– Tổng giá trị hợp đồng sau thuế : … đồng ;
( Bằng chữ : … )
– Hình thức thanh toán giao dịch : Chuyển tiền vào thông tin tài khoản của Bên B
Điều 3. Bên A đồng ý chấp thuận thanh toán giao dịch cho Bên B theo Điều 2 của biên bản .
Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng số … / hợp đồng DVPL / ĐMS ngày … / … / … ;
Biên bản được lập thành 02 bản, giao cho mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau. / .

BÊN A

 
…    BÊN B
GIÁM ĐỐC
 

2. Biên bản thanh lý hợp đồng có ý nghĩa gì?

Thanh lý hợp đồng giúp cho những bên xác lập lại rằng những bên đã thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng đến đâu, nghĩa vụ và trách nhiệm nào còn tồn dư, hậu quả của việc đó là gì. Khi xác lập xong, những phần quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm nào mà những bên đã triển khai và có thỏa thuận hợp tác với nhau xem như chấm hết, chỉ riêng so với những phần quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm còn tồn dư chưa thực thi được thì vẫn còn hiệu lực hiện hành. Như vậy, mục tiêu sâu xa của việc thanh lý hợp đồng chính là giải phóng những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm mà những bên đã triển khai so với bên kia, tránh những tranh chấp về sau hoàn toàn có thể xảy ra so với những phần quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm mà những bên đã thực thi .

biên bản thanh lý hợp đồng có ý nghĩa gì

Biên bản thanh lý hợp đồng có ý nghĩa gì (Nguồn: Internet)
Nguồn : Internet )Thanh lý hợp đồng thường được đi kèm và gắn liền với hợp đồng kinh tế tài chính .
Việc ký kết thanh lý hợp đồng là việc làm thiết yếu giúp cho những bên nắm rõ được quá trình thực thi việc làm và quan trọng là tránh được những tranh chấp, khiếu kiện về sau so với những yếu tố mà những bên đã thanh lý .
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –
Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui mừng liên hệ :

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add : Tòa AQUA 1 109OT12 B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *