Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã

Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã

Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã … nội dung của biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban xã

MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Kiến thức cho bạn :
Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã gồm có những nội dung gì .
Kiến thức của Luật sư :
Căn cứ pháp lý :
Nội dung tư vấn :
Hiện nay, số lượng những vụ tranh chấp đất đai được xử lý bằng hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã là khá phổ cập. Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân xã sẽ gồm có những nội dung sau :

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Xà …….                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 
BIÊN BẢN

Hoà giải tranh chấp đất đai giữa ông (bà)……………. với ông (bà) ….

Căn cứ theo đơn nhu yếu xử lý tranh chấp quyền sử dụng đất đề ngày …. của ông ( bà ) …. Địa chỉ …. … … .
Hôm nay, hồi …. giờ …. ngày … … tháng … .. năm …, tại … … … … …, thành phần gồm có :

  1. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai :

– Ông ( bà ) … … … … … … … .. quản trị Hội đồng, chủ trì
– Ông ( bà ) … … … … … … … … … … … … .. chức vụ … … … … .. … … …
– Ông ( bà ) … … … … … … … … … … … … .. chức vụ … … … … .. … … …

  1. Bên có đơn tranh chấp :

– Ông ( bà ) … … … … .. chức vụ … … … … .., đơn vị chức năng … … … …. ( nếu là tổ chức triển khai ) .
– Ông ( bà ) … … … … … … … … … … Số CMND … … … … … … … .
Địa chỉ nơi ở hiện tại : … … … … … … … … … … … .
Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã3. Người bị tranh chấp đất đai : .
– Ông ( bà ) … … … … … …. chức vụ … … … … …, đơn vị chức năng … … … .. ( nếu là tổ chức triển khai ) .
– Ông ( bà ) … … … … … … … … … … Số CMND … … … … … ..
Địa chỉ nơi ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … … …
4. Người có quyền, quyền lợi tương quan ( nếu có ) :
– Ông ( bà ) … … … … … … .. chức vụ … … … … …., đơn vị chức năng … … … …. ( nếu là tổ chức triển khai ) .
– Ông ( bà ) … … … … … … … … … … Số CMND … … … … … … … .
Địa chỉ nơi ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … … …. .

     Nội dung:

– Người chủ trì : Nêu rõ nguyên do hoà giải, trình làng thành phần tham gia hoà giải, tư cách tham gia của người tranh chấp, người bị tranh chấp và những cá thể, tổ chức triển khai có tương quan. Công bố nội dung hoà giải, hướng dẫn những bên tham gia hoà giải, phương pháp hoà giải để bảo vệ phiên hoà giải có trật tự và hiệu suất cao .
– Cán bộ địa chính báo cáo giải trình tóm tắt hiệu quả xác định ( chú ý quan tâm không nêu hướng hòa giải ) .
– Ý kiến của những bên tham gia hoà giải :
+ Ý kiến phát biểu của người tranh chấp ( nêu nội dung, yêu cầu hoà giải, tài liệu chứng tỏ … ) ;

     + Ý kiến phát biểu của người bị tranh chấp (phản biện lại ý kiến của người có đơn tranh chấp, tài liệu chứng minh, yêu cầu …);

+ Ý kiến của người có tương quan ;
+ Ý kiến của những thành viên Hội đồng hoà giải .
– Kết luận : Trên cơ sở những quan điểm tại phiên hoà giải và thông tin, tài liệu tích lũy được, người chủ trì Tóm lại những nội dung sau :
+ Diện tích đất đang tranh chấp có hay không có giấy ghi nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong những loại sách vở lao lý tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm năm trước của nhà nước lao lý cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Đất đai ;
+ Những nội dung đã được những bên tham gia hoà giải thoả thuận, không thoả thuận. Trường hợp không thoả thuận được thì ghi rõ nguyên do ;
+ Hướng dẫn những bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xử lý tranh chấp đất trong trường hợp hoà giải không thành
+ Trường hợp hòa giải thành thì ghi rõ trong Biên bản : Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà những bên tranh chấp không có quan điểm bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành ngày hôm nay thì quản trị Ủy ban nhân dân ( cấp xã ) sẽ tổ chức triển khai thực thi hiệu quả hòa giải thành .
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận ; Biên bản được lập thành … giao cho người tranh chấp, người bị tranh chấp mỗi người một bản và lưu tại Ủy Ban Nhân Dân … một bản .

     Người chủ trì                                                                                       Người ghi biên bản

     (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)                                                                  (ký, ghi rõ họ tên)   

    Các bên tranh chấp đất đai                                                   Các thành viên Hội đồng hòa giải

( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên )

                                                          Các bên có liên quan

( Ký, ghi rõ họ tên )

    >>>Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi. Nếu còn bất kể vướng mắc gì bạn vui mắt liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật đất đai không tính tiền 24/7 : 1900650 0 hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email : lienhe@luattoanquoc.com để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và nhu yếu cung ứng dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được quan điểm đóng của người sử dụng để chúng tôi ngày một triển khai xong hơn .
Xin chân thành cảm ơn sự sát cánh của quý khách !
Trân trọng .

     Liên kết tham khảo:

3.7
/
5

(

4
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *