Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất 2020

Biên bản bàn giao tài sản là một trong những giấy tờ quan trọng, được lập ngay sau khi đôi bên đã thỏa thuận mọi vấn đề về chuyển giao tài sản khi có yêu cầu. Nếu nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản không được thiết lập bằng các văn bản rõ ràng, có thể dẫn đến các tranh chấp sau này. Hãy cùng tìm hiểu mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất 2020 được cập nhật qua bài viết dưới đây.

Những trường hợp cần làm biên bản bàn giao tài sản

Căn cứ điểm a, b mục 1, Phần I Thông tư 122 / 2007 / TT-BTC ( ngày 18/10/2007 ) sửa đổi, bổ trợ một số ít nội dung của Thông tư số 43 TC / QLCS ngày 31/7/1996, hướng dẫn việc đảm nhiệm và bàn giao tài sản giữa những cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền, trường hợp cần làm biên bản bàn giao tài sản gồm đối tượng người dùng, khoanh vùng phạm vi vận dụng và thực thi theo nguyên tắc sau :

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a. Đối tượng áp dụng Thông tư này là những tài sản cố định (kể cả nhà, đất) của các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản.

b. Thông tư này chỉ vận dụng so với việc tiếp đón, bàn giao tài sản khi cả hai bên giao nhận là cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền lao lý tại Nghị định số 137 / 2006 / NĐ-CP ngày 14/11/2006 của nhà nước lao lý việc phân cấp quản trị nhà nước so với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước .
Riêng trường hợp bên giao và bên nhận đều là DNNN triển khai theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính .

2. Nguyên tắc giao, nhận tài sản:

Việc bàn giao, tiếp đón tài sản giữa những đơn vị chức năng giao, nhận pháp luật tại mục 1 phần I Thông tư này được triển khai theo những nguyên tắc sau :
a. Mọi tài sản trước khi bàn giao phải kiểm kê về mặt số lượng, phân định rõ nguồn vốn hình thành của từng tài sản và triển khai bàn giao nguyên trạng theo giá trị sổ sách kế toán. Trong quy trình đảm nhiệm, bàn giao nếu có tài sản chưa được theo dõi hạch toán trong mạng lưới hệ thống sổ sách kế toán thì phải thực thi nhìn nhận lại tại thời gian và khu vực bàn giao để triển khai bàn giao .
b. Đối với tài sản bàn giao là bất động sản, khi bàn giao tài sản phải bàn giao hàng loạt hồ sơ về tài sản. Riêng những khu công trình thiết kế xây dựng, lắp ráp dở dang bên giao phải bàn giao hàng loạt hồ sơ : giấy phép thiết kế xây dựng, giấy cấp đất, phong cách thiết kế, luận chứng kinh tế tài chính kỹ thuật được duyệt … ; số vốn đã góp vốn đầu tư theo từng nguồn thực tiễn quyết toán hoàn thành xong khuôn khổ khu công trình đến thời gian bàn giao ( có xác nhận của cơ quan cấp phép vốn ) ; để cơ quan đảm nhiệm liên tục tổ chức triển khai thực thi theo đúng quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền .
c. Khi thực thi bàn giao phải lập biên bản giao nhận tài sản theo đúng mẫu pháp luật ( kèm theo Thông tư này ) ; ghi chép khá đầy đủ, đúng chuẩn số lượng tài sản, giá trị và kèm theo những tài liệu có tương quan đến tài sản bàn giao. Biên bản bàn giao tài sản phải có sự xác nhận của cơ quan quản trị cấp trên trực tiếp và gửi về cơ quan Tài chính cùng cấp 01 bản để phối hợp theo dõi quản trị ” .
Như vậy, mẫu biên bản bàn giao tài sản được sử dụng nhằm mục đích xác nhận việc bàn giao tài sản khi :
– Hoàn thành việc thiết kế xây dựng, shopping … tài sản ;
– Được người khác Tặng Ngay cho, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, thuê … và đưa tài sản vào sử dụng, dữ gìn và bảo vệ tại đơn vị chức năng khác ;
– Bàn giao tài sản khi nghỉ việc ;
– Khi thế chấp ngân hàng tài sản thế chấp ngân hàng ;
– Bảo vệ tài sản của nhà nước, trường học, bệnh viện …
Việc bàn giao tài sản và việc lập thành biên bản có ý nghĩa như chứng cứ khi có tranh chấp ( nếu có ) để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp cho những bên .

>>> Thủ tục thanh lý tài sản cố định trong doanh nghiệp. 

>>> Phân hệ Phần mềm quản lý tài sản cố định BRAVO 8. 

Lưu ý khi viết các mẫu biên bản bàn giao

Để viết mẫu biên bản bàn giao một cách vừa đủ và đúng mực nhất, bên cạnh việc tìm hiểu thêm những mẫu biên bản bàn giao việc làm, người triển khai cần chú ý quan tâm những điểm sau đây :

  • Công khai, minh bạch quy trình bàn giao việc làm cho người tiếp sau :

Theo đó, toàn bộ việc làm và tính năng thực thi cần liệt kê rõ ràng, đề phòng nếu xảy ra những sai sót ngoài dự kiến trong quy trình triển khai việc làm bàn giao thì mẫu biên bản bàn giao được lập sẽ là địa thế căn cứ truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm so với những bên tương quan. Do vậy, khi lập biên bản bàn giao việc làm, người thực thi phải nêu chi tiết cụ thể, khá đầy đủ thông tin cả người bàn giao và người được bàn giao, kèm theo là nội dung việc làm đơn cử và thời hạn bàn giao … Đây chính là địa thế căn cứ đúng chuẩn để quy kết nghĩa vụ và trách nhiệm khi xảy ra sai sót .

  • Ghi đúng chuẩn thông tin trên mẫu biên bản bàn giao :

Các mẫu biên bản bàn giao nói chung và mẫu biên bản bàn giao tài sản nói riêng cần ghi đúng mực thông tin của bên giao và bên nhận. tin tức về : họ tên, chức vụ … Người viết văn bản cần phải quan tâm đến những thông tin này và kịp thời thay thế sửa chữa nếu như có sai sót. Bên cạnh đó, ghi khá đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhất những thông tin quan trọng của tài sản : Tên gọi, số lượng, thông số kỹ thuật nhận dạng, thực trạng thực tiễn, giá trị của tài sản … Nêu đơn cử điều kiện kèm theo cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm và cam kết so với tài sản sau khi bàn giao …

  • Đóng dấu xác nhận hoặc chữ ký bên tương quan :

Mẫu biên bản bàn giao phải có đóng dấu xác nhận hoặc chữ ký của những bên tương quan để bảo vệ tính pháp lý, đồng thời là địa thế căn cứ khi có yếu tố .

  • Cần tối thiểu một người thứ ba làm chứng so với mẫu biên bản bàn giao tài sản có giá trị lớn :

Áp dụng với những mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định và thắt chặt có giá trị lớn, nhằm mục đích giúp những bên hoàn toàn có thể xác định và xác nhận thông tin một cách đúng mực và đáng an toàn và đáng tin cậy. Người làm chứng cần ghi rõ chữ ký xác nhận và cam kết những thông tin được ghi trong mẫu biên bản bàn giao là đúng thực sự. Khi có tranh chấp xảy ra, người làm chứng sẽ phải làm nhân chứng xác định vấn đề. Bất kì sự thông đồng hoặc xuyên tạc thực sự giữa những bên đều sẽ bị giải quyết và xử lý theo lao lý của pháp lý và bên tương quan .

Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất năm 2020

Hiện tại, vẫn chưa có nhiều biên bản bàn giao tài sản được sử dụng ở nước ta. Vì thế rất nhiều vụ việc tranh chấp và hướng xử lý những tranh chấp phát sinh về số lượng trong thực tiễn và chất lượng được giao trước đó .
Các loại mẫu biên bản bàn giao tài sản cơ bản thường được sử dụng nhiều trong biên bản bàn giao tài sản là :

  • Biên bản bàn giao tài sản cho bảo vệ
  • Biên bản bàn giao tài sản thế chấp ngân hàng
  • Biên bản bàn giao tài sản nhà trường

Sau khi biên bản bàn giao hoàn thành, có không thiếu chữ ký của những bên, người được nhận bàn giao tài sản sẽ đảm nhiệm và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ, sử dụng tài sản theo nội dung biên bản đã ký kết .

Một số mẫu biên bản bàn giao và hướng dẫn tải về:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày…/…../….., tại……………………………………………………………..

Chúng tôi gồm :
I. Bên giao :
Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức danh : … … … … … … … … … … … … .. Bộ phận : … … … … … … … … … …
II. Bên nhận :
Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức danh : … … … … … … … … … … … … .. Bộ phận : … … … … … … … … … …
III. Nội dung bàn giao
Vì nguyên do … … … … … … … nên bên … … … …. đã triển khai bàn giao tài sản cho bên … … … … … … tại : … … … … … … … … … … … … … … … … theo bảng thống kê chi tiết cụ thể sau :
STT
Tên tài sản
Đơn vị
Số lượng
Tình trạng
Thành tiền
Chữ ký nhận

Bên giao cam kết ràng buộc rằng hàng loạt tài sản đã được bàn giao khá đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày … … … … … … … số tài sản trên sẽ do bên … … … … … … … … …. chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị .
Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản. / .
Bên giao Bên nhận Bên làm chứng
( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên )

Tải các mẫu biển bản bàn giao tài sản mới nhất 2020:

Download mẫu biên bản bàn giao tài sản 1

Download mẫu biên bản bàn giao tài sản 2

Download mẫu biên bản bàn giao tài sản cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *