Điều kiện bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật

Điều kiện bảo hộ tên thương mại theo quy định

Điều kiện bảo hộ tên thương mại phải thoả mãn những yếu tố sau đây : ( 1 ) là tập hợp những vần âm, chữ số phát âm được, và ( 2 ) có năng lực phân biệt cho chủ thể

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI

   

     Câu hỏi của bạn

Chào Luật sư, tôi có một câu hỏi về tên thương mại rất mong được Luật sư giải đáp. Tôi đang muốn đặt tên thương mại cho doanh nghiệp của mình, tuy nhiên tôi lại chưa rõ về điều kiện kèm theo để tên thương mại được bảo hộ thì cần cung ứng những điều kiện kèm theo gì ? Xin chân thành cảm ơn Luật sư .

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin cậy và gửi câu hỏi về điều kiện kèm theo bảo hộ tên thương mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư yếu tố điều kiện kèm theo bảo hộ tên thương mại như sau :

Căn cứ pháp lý:

1. Tên thương mại và bảo hộ tên thương mại hiện nay       

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức triển khai, cá thể dùng trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại để phân biệt chủ thể kinh doanh thương mại mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh thương mại khác trong cùng nghành nghề dịch vụ và khu vực kinh doanh thương mại. Tên thương mại là đối tượng người tiêu dùng của quyền sở hữu công nghiệp và có vai trò rất quan trọng so với hầu hết những tổ chức triển khai, cá thể trong quy trình sử dụng tên thương mại đó .
Thông thường, so với đối tượng người tiêu dùng chiếm hữu công nghiệp thì để được bảo hộ thì phải cung ứng những điều kiện kèm theo ngặt nghèo bởi những pháp luật của pháp lý. Giống như những đối tượng người tiêu dùng được triển khai quyền sở hữu công nghiệp tên thương mại cũng cần phải bảo vệ những điều kiện kèm theo pháp lý pháp luật. Tuy nhiên, với tên thương mại, điều kiện kèm theo bảo hộ có những nét độc lạ và được pháp luật như sau :

2. Căn cứ xác lập quyền bảo hộ tên thương mại

Theo điểm b khoản 3 điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 pháp luật :

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được phát minh sáng tạo và được bộc lộ d ­ ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l ­ ượng, hình thức, phương tiện đi lại, ngôn từ, đã công bố hay ch ­ ưa công bố, đã ĐK hay ch ­ ưa ĐK .
2. Quyền tương quan phát sinh kể từ khi cuộc trình diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chư ­ ơng trình được mã hoá được định hình hoặc thực thi mà không gây ph ­ ương hại đến quyền tác giả .
3. Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau :

a) Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Quyền sở hữu công nghiệp so với hướng dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định hành động cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục ĐK lao lý tại Luật này hoặc theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên ;
b ) Quyền sở hữu công nghiệp so với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó ;
c ) Quyền sở hữu công nghiệp so với bí hiểm kinh doanh thương mại được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí hiểm kinh doanh thương mại và triển khai việc bảo mật thông tin bí hiểm kinh doanh thương mại đó ;
d ) Quyền chống cạnh tranh đối đầu không lành mạnh được xác lập trên cơ sở hoạt động giải trí cạnh tranh đối đầu trong kinh doanh thương mại .
4. Quyền so với giống cây cối được xác lập trên cơ sở quyết định hành động cấp Bằng bảo hộ giống cây xanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục ĐK pháp luật tại Luật này .

Như vậy, khác với sáng tạo, thương hiệu hay mẫu mã công nghiệp thì địa thế căn cứ xác lập quyền với tên thương mại chính là việc sử dụng hợp pháp tên thương mại đó chứ không phải ĐK để được cấp văn bằng bảo hộ. Vì vậy, việc xác lập quyền so với tên thương mại là tương đối thuận tiện và thuận tiện .

3. Phạm vi quyền bảo hộ tên thương mại

Theo khoản 2 điều 16 Nghị định 103 / 2006 pháp luật :

Điều 16. Phạm vi quyền sở hữu công nghiệp

2. Phạm vi quyền so với tên thương mại được xác lập theo khoanh vùng phạm vi bảo hộ tên thương mại, gồm tên thương mại, nghành nghề dịch vụ kinh doanh thương mại và chủ quyền lãnh thổ kinh doanh thương mại trong đó tên thương mại được chủ thể mang tên thương mại sử dụng một cách hợp pháp. Việc ĐK tên gọi của tổ chức triển khai, cá thể kinh doanh thương mại trong thủ tục kinh doanh thương mại không được coi là sử dụng tên gọi đó mà chỉ là một điều kiện kèm theo để việc sử dụng tên gọi đó được coi là hợp pháp .

4. Điều kiện bảo hộ tên thương mại

  •  

    Thứ nhất,

    tên thương mại muốn được bảo hộ phải đáp ứng các điều kiện chung tại điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ:

Điều 76. Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ

Tên thương mại được bảo hộ nếu có năng lực phân biệt chủ thể kinh doanh thương mại mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh thương mại khác trong cùng nghành nghề dịch vụ và khu vực kinh doanh thương mại .

Trong đó, năng lực phân biệt được hiểu là :

Điều 78. Khả năng phân biệt của tên thương mại

Tên thương mại được coi là có năng lực phân biệt nếu phân phối những điều kiện kèm theo sau đây :
1. Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến thoáng rộng do sử dụng ;
2. Không trùng hoặc tương tự như đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng nghành và khu vực kinh doanh thương mại ;
3. Không trùng hoặc tương tự như đến mức gây nhầm lẫn với thương hiệu của người khác hoặc với hướng dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng .

Về khu vực kinh doanh thương mại được hiểu là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh thương mại có bạn hàng, người mua hoặc có nổi tiếng .

  •   

    Thứ hai

    tên thương mại không thuộc đối tượng không được bảo hộ theo điều 77 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005:

Điều 77. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại .

Như vậy, Luật SHTT pháp luật về điều kiện kèm theo bảo hộ so với tên thương mại, theo đó, những tên gọi sẽ không được bảo hộ dưới dạng tên thương mại nếu chứa thành phần tên riêng ( thí dụ “ Mai ”, “ Minh ” v.v. ), trừ trường hợp đã được biết đến thoáng rộng do sử dụng ; hoặc gây nhầm lẫn với một tên thương mại khác đã được bảo hộ từ trước, hay không có công dụng phân biệt, hay trùng hoặc gây nhầm lẫn với một thương hiệu của người khác hoặc với hướng dẫn địa lý đã được bảo hộ từ trước khi tên thương mại được sử dụng. trái lại một thương hiệu gây nhầm lẫn với một tên thương mại được bảo hộ từ trước cũng sẽ bị phủ nhận cấp bằng hay hủy văn bằng bảo hộ. Mặt khác, đối tượng người tiêu dùng được bảo hộ dưới dạng tên thương mại không được phép trùng hoặc tương tự như với tên của những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, … .
Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp so với tên thương mại có quyền sử dụng tên thương mại vào mục tiêu kinh doanh thương mại bằng cách dùng tên thương mại để xưng danh trong những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, biểu lộ tên thương mại đó trong những sách vở thanh toán giao dịch, bộc lộ, loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, vỏ hộp sản phẩm & hàng hóa và quảng cáo. Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp so với tên thương mại có quyền chuyển giao tên thương mại theo hợp đồng hoặc thừa kế cho người khác với điều kiện kèm theo việc chuyển giao phải được thực thi cùng với hàng loạt cơ sở kinh doanh thương mại và hoạt động giải trí kinh doanh thương mại dưới tên thương mại đó .

5. Xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại

Tình huống tham khảo

Trường hợp tên thương mại bị xâm phạm như bị đơn vị chức năng khác sử dụng mà không xin phép hoặc tự ý quảng cáo, làm đại diện thay mặt mà không được sự đồng ý chấp thuận của mình thì phải giải quyết và xử lý thế nào ?

Để giải quyết và xử lý hành vi xâm phạm quyền so với tên thương mại, phải xem xét hành vi có hành vi xâm phạm quyền so với tên thương mại hay không. Theo đó :

Điều 129. Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

1. Các hành vi sau đây được triển khai mà không được phép của chủ sở hữu thương hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền so với thương hiệu :
a ) Sử dụng tín hiệu trùng với thương hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc hạng mục ĐK kèm theo thương hiệu đó ;
b ) Sử dụng tín hiệu trùng với thương hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ tương tự như hoặc tương quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc hạng mục ĐK kèm theo thương hiệu đó, nếu việc sử dụng có năng lực gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ ;
c ) Sử dụng tín hiệu tương tự như với thương hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tựa như hoặc tương quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc hạng mục ĐK kèm theo thương hiệu đó, nếu việc sử dụng có năng lực gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ ;
d ) Sử dụng tín hiệu trùng hoặc tựa như với thương hiệu nổi tiếng hoặc tín hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ thương hiệu nổi tiếng cho hàng hoá, dịch vụ bất kể, kể cả hàng hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự như và không tương quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc hạng mục hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có năng lực gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng rơi lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng tín hiệu đó với chủ sở hữu thương hiệu nổi tiếng .

2. Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại. Hành vi xâm phạm đối với tên thương mại là mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

3. Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền so với hướng dẫn địa lý được bảo hộ :
a ) Sử dụng hướng dẫn địa lý được bảo hộ cho mẫu sản phẩm mặc dầu có nguồn gốc nguồn gốc từ khu vực địa lý mang hướng dẫn địa lý, nhưng mẫu sản phẩm đó không phân phối những tiêu chuẩn về đặc thù, chất lượng đặc trưng của loại sản phẩm mang hướng dẫn địa lý ;
b ) Sử dụng hướng dẫn địa lý được bảo hộ cho loại sản phẩm tương tự như với loại sản phẩm mang hướng dẫn địa lý nhằm mục đích mục tiêu tận dụng khét tiếng, uy tín của hướng dẫn địa lý ;
c ) Sử dụng bất kể tín hiệu nào trùng hoặc tựa như với hướng dẫn địa lý được bảo hộ cho mẫu sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang hướng dẫn địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng loại sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó ;
d ) Sử dụng hướng dẫn địa lý được bảo hộ so với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc nguồn gốc từ khu vực địa lý tương ứng với hướng dẫn địa lý đó, kể cả trường hợp có nêu hướng dẫn về nguồn gốc nguồn gốc thật của hàng hoá hoặc hướng dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc được sử dụng kèm theo những từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc những từ tương tự như như vậy .

Khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền so với tên thương mại, chủ sở hữu hoàn toàn có thể vận dụng những giải pháp sau đây :

Điều 198. Quyền tự bảo vệ

1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền vận dụng những giải pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình :
a ) Áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm mục đích ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ;
b ) Yêu cầu tổ chức triển khai, cá thể có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm hết hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai minh bạch, bồi thường thiệt hại ;
c ) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo lao lý của Luật này và những pháp luật khác của pháp lý có tương quan ;
d ) Khởi kiện ra tòa án nhân dân hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của mình .

Như vậy, Chủ sở hữu trong trường hợp này có quyền tự mình vận dụng những giải pháp mà pháp lý không cấm để bảo vệ quyền so với tên thương mại hoặc nhu yếu Toà án hay những cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác buộc người xâm phạm phải chấm hết hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại. Người tiêu dùng nếu bị nhầm lẫn do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp so với tên thương mại cũng có quyền nhu yếu những cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người xâm phạm phải chấm hết hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại. Thời hiệu khởi kiện khởi kiện của BLDS là 2 năm kể từ khi xảy ra hành vi xâm phạm .

     Kết luận: Để được bảo hộ dưới danh nghĩa tên thương mại thì phải đáp ứng các điều kiện gồm: (1) có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh và (2) không thuộc đối tượng không được bảo hộ tên thương mại. Khác với những đối tượng sở hữu công nghiệp khác như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng hay thiết kế bố trí,.. thì tên thương mại được xác lập quyền dựa trên việc sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Như vậy, về điều kiện bảo hộ cũng như căn cứ xác lập quyền đối với tên thương mại có phần thuận lợi hơn so với những đối tượng khác. 

Tên thương mại có tầm quan trọng so với doanh nghiệp trong hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại bởi đây là tên gọi giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín, vị trí trong lòng người mua và đối tác chiến lược của mình. Ngoài ra, tên thương mại còn mang giá trị kinh tế tài chính để giúp doanh nghiệp tăng trưởng hơn. Bên cạnh tên thương mại thì doanh nghiệp cũng cần quan tâm tới những gia tài trí tuệ khác như thương hiệu, sáng tạo, mẫu mã công nghiệp, … để đưa doanh nghiệp tăng trưởng ở một tầm cao mới, có giá trị lớn trên thị trường. Vì vậy, quý vị cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những dịch vụ mà chúng tôi phân phối về tên thương mại cũng như những đối tượng người tiêu dùng chiếm hữu trí tuệ khác có tương quan dưới đây :

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về điều kiện bảo hộ tên thương mại:

Tư vấn qua tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về cách đặt tên thương mại, điều kiện để được bảo hộ tên thương mại và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác như sáng chế, nhãn hiệu mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

 Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về tên thương mại và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác như: soạn thảo hồ sơ, giấy tờ và thực hiện các thủ tục đăng ký để được cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp; tư vấn cách giải quyết và thực hiện các thủ tục mà khách hàng thường gặp khi bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ,…

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .
Chuyên viên : Văn Chung

5
/
5

(

1
bầu chọn
)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *