Bảo hiểm xã hội là gì ? Khái niệm và các quy định pháp luật

Bảo hiểm xã hội là gì ? Khái niệm và các quy định pháp luật mới nhất về bảo hiểm. Quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào.

Bảo hiểm xã hội là gì 

Theo khoản 1 điều 3 luật bảo hiểm xã hội năm năm trước, khái niệm bảo hiểm xã hội được pháp luật như sau :Bảo hiểm xã hội là sự bảo vệ thay thế sửa chữa hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội .

>> Xem thêm: Một số vướng mắc về sổ bảo hiểm xã hội cần lưu ý

Phân loại bảo hiểm xã hội

Có 03 loại bảo hiểm xã hội chính : Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bổ trợ và hưu trí bổ trợ .

Bảo hiểm xã hội bắt buộc có những chính sách sau đây

a ) Ốm đau ;b ) Thai sản ;c ) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ;d ) Hưu trí ;đ ) Tử tuất .

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những chính sách sau đây

a ) Hưu trí ;b ) Tử tuất .

Bảo hiểm hưu trí bổ trợ

Bảo hiểm hưu trí bổ trợ là chủ trương bảo hiểm xã hội mang đặc thù tự nguyện nhằm mục đích tiềm năng bổ trợ cho chính sách hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có chính sách tạo lập quỹ từ sự góp phần của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức thông tin tài khoản tiết kiệm chi phí cá thể, được bảo toàn và tích góp trải qua hoạt động giải trí góp vốn đầu tư theo lao lý của pháp lý .>> Xem thêm : Phải nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở đâu

Một số nguyên tắc bảo hiểm xã hội mà người đóng và doanh nghiệp nên biết

– Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời hạn đóng bảo hiểm xã hội và có san sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội .– Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn .– Người lao động vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chính sách hưu trí và chính sách tử tuất trên cơ sở thời hạn đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời hạn làm cơ sở tính hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội .>> Xem thêm : Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quyền và trách nhiệm của người lao động khi đóng bảo hiểm

Người lao động có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội .

Quyền của người lao động

1. Được tham gia và hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội theo pháp luật .2. Được cấp và quản trị sổ bảo hiểm xã hội .3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vừa đủ, kịp thời, theo một trong những hình thức chi trả sau :a ) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức triển khai dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển nhượng ủy quyền ;b ) Thông qua thông tin tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng nhà nước ;c ) Thông qua người sử dụng lao động .4. Hưởng bảo hiểm y tế trong những trường hợp sau đây :a ) Đang hưởng lương hưu ;b ) Trong thời hạn nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi ;c ) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng ;

d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

5. Được dữ thế chủ động đi khám giám định mức suy giảm năng lực lao động nếu thuộc trường hợp lao lý tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời hạn đóng bảo hiểm xã hội ; được thanh toán giao dịch phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện kèm theo để hưởng bảo hiểm xã hội .6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội .7. Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động phân phối thông tin về đóng bảo hiểm xã hội ; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội ; được nhu yếu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội phân phối thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội .8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo pháp luật của pháp lý .

Trách nhiệm của người lao động

1. Đóng bảo hiểm xã hội theo lao lý .2. Thực hiện lao lý về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội .3. Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội .

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động cần quan tâm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau

Quyền của người sử dụng lao động

1. Từ chối thực thi những nhu yếu không đúng pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội .2. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo lao lý của pháp lý .

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội .2. Đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật pháp lý và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo pháp luật của Luật bảo hiểm xã hội để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội .3. Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng người dùng lao lý của Luật bảo hiểm xã hội đi khám giám định mức suy giảm năng lực lao động tại Hội đồng giám định y khoa .4. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động .5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời hạn đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm hết hợp đồng lao động, hợp đồng thao tác hoặc thôi việc theo lao lý của pháp lý .6. Cung cấp đúng mực, rất đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu tương quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo nhu yếu của cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội .7. Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động ; phân phối thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức triển khai công đoàn nhu yếu .8. Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội phân phối theo lao lý .

Các lợi ích của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội 

Người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng rất nhiều quyền hạn .

Lợi ích cơ bản đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Hưởng thời hạn và chính sách khi bản thân hoặc con ốm đau .– Hưởng thời hạn và chính sách khi thai sản, sinh con .– Thời gian hưởng chính sách khi nhận nuôi con nuôi .– Hưởng chính sách tai nạn thương tâm lao động, chính sách bệnh nghề nghiệp .– Hưởng chính sách lương hưu .– Hưởng chính sách trợ cấp mai táng, hưởng tiền tuất .>> Xem thêm : Mức hưởng thai sản của người lao động theo Luật bảo hiểm xã hội

Lợi ích cơ bản đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

– Hưởng chế độ hưu trí, lương hưu.

– Hưởng chính sách bảo hiểm xã hội một lần nếu đủ điều kiện kèm theo .– Hưởng chính sách tử tuât như trợ cấp mai tàng, tiền tuất .

Trên đây là quy định về bảo hiểm xã hội LawKey gửi bạn đọc. Nếu có thắc mắc về bảo hiểm xã hội, hãy gọi ngay cho LawKey theo Tổng đài tư vấn bảo hiểm để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *