Tư vấn quyền lợi bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

01/01/1970 08:00:00Công ty Cổ phần Tư vấn Thương Mại Dịch Vụ Bảo hiểm Việt Nam

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển chiếm tới 90% hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Do đó, vấn đề bảo vệ hàng hóa không bị hỏng hóc, mất mát trong quá trình vận chuyển rất quan trọng. Vì vậy, các hợp đồng bảo hiểm hàng hóa ngày càng được quan tâm. Mục đích của việc mua bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển chính là giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra khi có rủi ro, sự cố. Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, nhiều trường hợp người mua bảo hiểm không nhận được bồi thường như mong muốn. Khi đó, sử dụng dịch vụ tư vấn khiếu nại bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) hàng hóa vận chuyển bằng đường biển chính là cách hiệu quả để người mua bảo hiểm bảo vệ quyền lợi của mình.

 

1. Những rủi ro được bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

1.1. Rủi ro thuộc điều kiện bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Điều kiện bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển được kiến thiết xây dựng trên cơ sở lao lý ICC 1982 của Viện những người bảo hiểm London ( Institute of London Underwriters – ILU ). Các điều kiện kèm theo của ICC được vận dụng ở hầu hết những nước trên quốc tế và trở thành tập quán thông dụng quốc tế. Theo quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển được phát hành bởi Công ty Bảo hiểm Việt Nam ( Bảo Việt ), những rủi ro đáng tiếc thuộc điều kiện kèm theo bảo hiểm trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển gồm có :

Điều kiện bảo hiểm A:

Với điều kiện kèm theo bảo hiểm này, những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm gồm có : Người bảo hiểm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về mọi rủi ro đáng tiếc gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp thuộc điều kiện kèm theo loại trừ bảo hiểm. Rủi ro được bảo hiểm theo điều kiện kèm theo bảo hiểm A gồm những rủi ro đáng tiếc chính : Tàu mắc cạn, cháy, đắm, đâm va phải những vật thể khác, mất tích … và những rủi ro đáng tiếc phụ khác như cong, gỉ, hấp hơi, hư hỏng, đổ vỡ, thiếu vắng, trộm cắp, không giao hàng … do những ảnh hưởng tác động ngẫu nhiên bên ngoài trong quy trình vận chuyển, xếp dỡ, dữ gìn và bảo vệ, lưu kho hàng hoá .

Điều kiện bảo hiểm B:

Với điều kiện kèm theo bảo hiểm này, người bảo hiểm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với :

 • Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm hoàn toàn có thể quy hài hòa và hợp lý cho những nguyên do sau :
 • Cháy hoặc nổ ;
 • Tàu hay sà lan bị mắc cạn, hay lật úp ;
 • Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện đi lại vận chuyển đâm va phải bất kể vật thể gì bên ngoài không kể nước ;
 • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn ;
 • Phương tiện vận chuyển đường đi bộ bị lật đổ hoặc trật bánh ;
 • Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh .
 • Những mất mát, hư hỏng xảy ra so với hàng hoá được bảo hiểm do những nguyên do sau :
 • Hy sinh tổn thất chung ;
 • Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu ;
 • Nước biển, nước hồ, hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện đi lại vận chuyển, công-ten-nơ hoặc nơi chứa hàng .
 • Tổn thất hàng loạt của bất kể kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay đang dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan .
 • Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện đi lại chở hàng mất tích .

Điều kiện bảo hiểm C:

Theo điều kiện kèm theo này người bảo hiểm chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với :

 • Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm hoàn toàn có thể quy hài hòa và hợp lý cho những nguyên do sau :
 • Cháy hoặc nổ ;
 • Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hay lật úp ;
 • Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện đi lại vận chuyển đâm va phải bất kể vật thể gì bên ngoài không kể nước ;
 • Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn ;
 • Phương tiện vận chuyển đường đi bộ bị lật đổ hoặc trật bánh ;
 • Những mất mát hư hỏng xảy ra so với hàng hoá được bảo hiểm do những nguyên do sau gây ra :
 • Hy sinh tổn thất chung ;
 • Ném hàng khỏi tàu ;
 • Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện đi lại chở hàng mất tích .

1.2. Rủi ro bị loại trừ trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Trong bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, những rủi ro đáng tiếc bị loại trừ gồm có :

Rủi ro không được bảo hiểm:

 • Những mất mát, hư hỏng hay ngân sách được quy là do việc làm xấu cố ý của người bảo hiểm .
 • Những mất mát, hư hỏng hay ngân sách có nguyên do trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ xảy ra do một rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm .
 • Những mất mát, hư hỏng hay ngân sách phát sinh do tàu hoặc sà lan không đủ năng lực đi biển và do tàu, sà lan, phương tiện đi lại vận chuyển hoặc công-ten-nơ không thích hợp cho việc chuyên chở hàng bảo đảm an toàn nếu người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ năng lực đi biển hay không thích hợp đó vào thời hạn bốc xếp hàng hoá .
 • Những mất mát, hư hỏng hay ngân sách phát sinh do việc đóng gói hoặc chuẩn bị sẵn sàng hàng hoá được bảo hiểm không vừa đủ hoặc không thích hợp và do việc xếp hàng hỏng lên tàu .
 • Hàng hoá được bảo hiểm bị rò chảy thường thì hao hụt khối lượng hay giảm thể tích thường thì, hoặc hao mòn tự nhiên .
 • Những mất mát, hư hỏng hay ngân sách phát sinh do chủ tàu, người quản trị, người thuê hay người quản lý và điều hành tàu không trả được nợ hoặc thiếu thốn về kinh tế tài chính gây ra .

Rủi ro phải bảo hiểm riêng:

Là những rủi ro đáng tiếc bị loại trừ so với những điều kiện kèm theo tiêu chuẩn, nếu chủ hàng hoặc tàu muốn được bảo hiểm thì phải mua riêng như :

 • Những mất mát, hư hỏng hay ngân sách gây ra bởi :
 • Chiến tranh, nội chiến, cách mạng khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy khi xảy ra những biến cố này hoặc do bất kể hành vi thù địch nào khác của một thế lực tham chiến hay chống lại thế lực đó .
 • Việc chiếm, bắt giữ, cầm giữ gia tài hoặc kiềm chế ( trừ khi do cướp biển và trong trường hợp đang vận dụng điều kiện kèm theo ” A ” ) và hậu quả hay bất kỳ mưu toan nào phát sinh từ những vấn đề này .
 • Mìn, thuỷ lôi, bom hay những vũ khí cuộc chiến tranh khác đang trôi dạt .
 • Những mất mát, hư hỏng hay ngân sách :
 • Do những người đình công hay công nhân bị cấm xưởng gây ra hoặc do những người tham gia những vụ gây rối trong lao động, làm rối loạn hoặc bạo động gây ra .
 • Phát sinh từ những cuộc đình công, cấm xưởng những vụ gây rối trong lao động, phản loạn hoặc bạo động .
 • Do bất kể kẻ khủng bố nào hoặc do bất kể người nào đang hành vi vì một nguyên do chính trị nào gây ra .
 • Những mất mát, hư hỏng hay ngân sách phát sinh từ việc sử dụng bất kể một loại vũ khí cuộc chiến tranh gì có sử dụng nguồn năng lượng nguyên tử, hạt nhân và / hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự như .
 • Những mất mát, hư hỏng hay ngân sách do khuyết tật vốn có hoặc do đặc thù riêng của loại hàng được bảo hiểm .
 • Hàng hoá hay một bộ phận của hàng hoá bị hư hại hay bị phá huỷ có chủ tâm do hành vi sai lầm đáng tiếc của bất kể người nào gây ra. Điểm này không vận dụng trong trường hợp bảo hiểm theo điều kiện kèm theo A .

2. Quy trình và thủ tục yêu cầu đòi bồi thường bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

2.1. Khi nào xảy ra yêu cầu đòi bồi thường?

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển xảy ra khi có tổn thất xảy ra so với hàng hóa được vận chuyển mà thuộc trường hợp những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm nêu trên. Những nhu yếu đòi bồi thường hay gặp với bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển gồm có :Yêu cầu đòi bồi thường của người được bảo hiểm so với người bảo hiểm :

 • Khi xảy ra tổn thất so với hàng hóa được bảo hiểm nằm trong khoanh vùng phạm vi được bảo hiểm, người được bảo hiểm phải làm thủ tục khiếu nại đòi tiền bồi thường bảo hiểm. Nguyên tắc xử lý khiếu nại là trung thực tuyệt đối và người được bảo hiểm phải đưa ra những dẫn chứng về tổn thất hoặc hư hại về của cải đã được khiếu nại .

Sau khi xác lập được tổn thất thuộc khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm của người bảo hiểm, việc làm tiếp theo của người bảo hiểm sẽ là xử lý khiếu nại, giám sát số tiền bồi thường và bồi thường cho người được bảo hiểm. Đây là khâu quan trọng nhưng lại mang tính “ nhạy cảm ” cao, dễ phát sinh tranh chấp trong quan hệ bảo hiểm .Yêu cầu của người bảo hiểm đòi người vận chuyển bồi thường :

 • Bộ luật hàng hải Nước Ta đã công nhận quyền của người bảo hiểm trong việc nhu yếu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền khoản tiền mà người bảo hiểm đã phải trả cho người được bảo hiểm nếu tổn thất dẫn đến việc bồi thường này do lỗi của người thứ ba gây ra. Trong bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển, người thứ ba ở đây thường là người vận chuyển. Trách nhiệm của người vận chuyển so với tổn thất của hàng hóa sẽ phát sinh trong những trường hợp sau :
 • Hàng giao thiếu số lượng ;
 • Hàng hỏng do kỹ thuật chất xếp chèn lót hàng sai ;
 • Hàng hỏng do tàu không có đủ khả năng đi biển;

Hàng hỏng do hầm hàng thông gió kém ;Hàng hỏng do bị rò rỉ từ hàng khác ;Hàng bị mất cắp khi còn nằm trong sự dữ gìn và bảo vệ của người vận chuyển .

 • Trong những tổn thất nêu trên đây, nếu tổn thất nào thuộc khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của người bảo hiểm ( địa thế căn cứ vào khoanh vùng phạm vi, điều kiện kèm theo bảo hiểm của từng hợp đồng bảo hiểm ) thì người bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm và được truy đòi người vận chuyển. Trường hợp tổn thất trên không thuộc khoanh vùng phạm vi nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của người bảo hiểm, người được bảo hiểm có quyền nhu yếu người vận chuyển bồi thường theo mức độ lỗi của họ .

Để được nhu yếu, người mua bảo hiểm phải chứng tỏ được :

 • Người nhu yếu phải có quyền lợi bảo hiểm ;
 • Hàng hoá bị tổn thất phải đã được bảo hiểm ;
 • Tổn thất xảy ra thuộc một trong những rủi ro đáng tiếc được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm ;
 • Mức độ tổn thất của hàng hóa ;

2.2. Quy trình và thủ tục yêu cầu như thế nào?

Để nhu yếu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển, người mua bảo hiểm triển khai theo trình tự sau đây :

 • Phản ánh, khiếu nại tới Công ty Bảo hiểm. Người mua bảo hiểm hoàn toàn có thể tới gặp trực tiếp Bộ phận chăm nom Khách hàng của Công ty Bảo hiểm hoặc phản ánh trải qua điện thoại thông minh, email, …
 • Giải quyết với Công ty Bảo hiểm. Quá trình xử lý đơn cử phù thuộc vào lao lý của từng Công ty Bảo hiểm
 • Giải quyết lần 2. Nếu Khách hàng không đồng ý chấp thuận với cách xử lý của Công ty Bảo hiểm lần thứ 1 thì hai bên sẽ liên tục trao đổi để đưa ra thỏa thuận hợp tác .

Trường hợp Khách hàng vẫn không chấp thuận đồng ý với cách xử lý của Công ty Bảo hiểm sau lần xử lý thứ 2 thì hoàn toàn có thể gửi Đơn khởi kiện ra Tòa án để đòi quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Việc tranh chấp trong trường hợp này thực thi theo thủ tục tố tụng do pháp lý pháp luật .Về phía Công ty Bảo hiểm, quy trình xử lý nhu yếu từ Khách hàng sẽ được triển khai như sau :

 • Tiếp nhận hồ sơ nhu yếu. Nhân viên bên Bảo hiểm sẽ nhận hồ sơ của Khách hàng .
 • Kiểm tra và xử lý hồ sơ nhu yếu. Trong quy trình này, bên Bảo hiểm sẽ triển khai những việc làm :
 • Gửi thông tin bổ trợ cho người mua bảo hiểm hồ sơ trong trường hợp hồ sơ thiếu .
 • Gửi thông tin bồi thường
 • Gửi hồ sơ cần xác định
 • Trao đổi, xử lý với Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không chấp thuận đồng ý với cách xử lý của bên Bảo hiểm .

Hồ sơ nhu yếu bồi thường bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển gồm những sách vở sau đây :

 • Thư nhu yếu bồi thường
 • Giấy ghi nhận bảo hiểm / Hợp đồng bảo hiểm
 • Vận đơn đường biển và hợp đồng thuê tàu ( nếu có )
 • Hoá đơn thương mại, hoá đơn về những ngân sách khác ( nếu có )
 • Hoá đơn gửi hàng, kèm tờ kê chi tiết cụ thể hàng hoá và / hoặc phiếu ghi khối lượng .
 • Biên bản kết toán nhận hàng với tàu
 • Văn bản, sách vở tương quan tới việc đòi người thứ ba bồi thường và vấn đáp ( nếu có )
 • Các chứng từ giao nhận hàng của Cảng hoặc của cơ quan chức năng
 • Biên bản không bình thường về hàng hoá vận chuyển
 • Biên bản giám định .

Thời hạn khiếu nại bảo hiểm là hai năm kể từ ngày có tổn thất hoặc phát hiện tổn thất. Bộ hồ sơ khiếu nại phải được gửi đến bên Bảo hiểm trong thời hạn 9 tháng kể từ khi có tổn thất để bên Bảo hiểm còn thực thi quyền truy đòi những bên có tương quan đến vụ tổn thất .

3. Khó khăn thường gặp phải trong yêu cầu bồi thường bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

Trong quy trình nhu yếu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, người mua bảo hiểm thường gặp phải những khó khăn vất vả sau đây :

3.1. Khó khăn trong công tác giám định tổn thất

Giám định tổn thất là một trong những việc làm quan trọng ảnh hưởng tác động trực tiếp đến quyền hạn của người mua Bảo hiểm. Tuy nhiên, không phải trong trường hợp nào thì quy trình giám định tổn thất cũng diễn ra thuận tiện và đúng chuẩn. Với những hàng hóa gặp phải rủi ro đáng tiếc trên biển trong quy trình vận chuyển thì việc xác lập tổn thất khó khăn vất vả hơn rất nhiều so với những trường hợp khác. Trong khi đó, nếu không giám định được tổn thất đúng chuẩn và kịp thời thì sẽ tác động ảnh hưởng rất nhiều tới quy trình khiếu nại bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển. Hệ quả là người mua bảo hiểm hoàn toàn có thể không được bồi thường thiệt hại tương ứng với tổn thất .

3.2. Khó khăn trong chuẩn bị hồ sơ và tiến hành yêu cầu bồi thường

Việc chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ tưởng chừng đơn thuần nhưng lại là một trong những việc làm tốn nhiều sức lực lao động và thời hạn trong quy trình khiếu nại bảo hiểm hàng hóa vận chuyển. Để sẵn sàng chuẩn bị một bộ hồ sơ không thiếu những sách vở thiết yếu phải mất nhiều thời hạn. Trong khi đó, thời hạn khiếu nại là có hạn. Không ít trường hợp không hề chuẩn bị sẵn sàng vừa đủ những sách vở thiết yếu dẫn tới quá hạn thời hạn khiếu nại .Nhiều trường hợp khác người mua bảo hiểm không biết cách ghi hồ sơ và nhu yếu bồi thường. Những thông tin không đúng mực trong hồ sơ đều không được bên Bảo hiểm công nhận và trả tiền bồi thường. Do đó, quy trình nhu yếu gặp thêm nhiều khó khăn vất vả .

3.3. Tranh chấp về quyền lợi giữa các bên tham gia

Khi yêu cầubảo hiểm hàng hóa, người mua bảo hiểm không chỉ phải tranh chấp quyền lợi và nghĩa vụ với bên Công ty Bảo hiểm mà còn có trường hợp phải tranh chấp với bên thứ 3. Khi đó, những việc làm cần phải xử lý, sách vở phải chuẩn bị sẵn sàng sẽ rất nhiều. Người mua bảo hiểm khó mà hoàn toàn có thể tự mình triển khai việc nhu yếu một cách nhanh gọn, đúng chuẩn và bảo vệ quyền hạn. Thậm chí, người mua bảo hiểm hoàn toàn có thể bị thiệt thòi trong quy trình khiếu nại khi phải xử lý tranh chấp với nhiều bên tham gia .

4. Dịch vụ tư vấn quyền lợi bảo hiểm (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) hàng hóa vận chuyển bằng đường biển tại VICS – CORP

4.1. Nội dung dịch vụ

Có thể thấy quy trình nhu yếu bồi thường bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển không hề thuận tiện. Để nhu yếu bồi thường thành công xuất sắc, những bạn phải có kiến thức và kỹ năng pháp lý tốt trong nghành bảo hiểm và vận chuyển hàng hóa, hiểu biết về phương pháp thao tác của Công ty Bảo hiểm cũng như nắm rõ thủ tục pháp lý có tương quan. Hơn nữa, nếu vấn đề tương quan tới bên thứ 3, những bạn cũng phải xử lý tranh chấp ổn thỏa mới hoàn toàn có thể giành được quyền hạn. Nếu phải khiếu nại tới Tòa án, những bạn cũng phải có kỹ năng và kiến thức phản biện để bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Do đó, trong trường hợp này, những bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn khiếu nại bảo hiểm ( dịch vụ phụ trợ bảo hiểm ) hàng hóa vận chuyển của Công ty Cổ phần Tư vấn Thương Mại Dịch Vụ Bảo hiểm Việt Nam ( VICS – CORP ). VICS – CORP sẽ tương hỗ Khách hàng những việc làm gồm có :

 • Tư vấn pháp lý sơ bộ cho Khách hàng về những yếu tố khiếu nại bảo hiểm. Khách hàng sẽ nhận sự tư vấn và trợ giúp tận tình của VICS – CORP vào bất kể thời gian nào trong ngày. Khách hàng sẽ được tương hỗ và hướng dẫn cách khiếu nại sao cho hiệu suất cao nhất .

 • Các Luật sư của VICS – CORP sẽ giúp tư vấn, phân phối những văn bản pháp lý có tương quan trực tiếp đến yếu tố khiếu nại của Khách hàng .
 • Nghiên cứu hợp đồng bảo hiểm, tìm ra những điểm giúp Khách hàng giành được lợi thế .
 • Tư vấn, hướng dẫn Khách hàng cung ứng những đơn từ, biểu mẫu và triển khai xong hồ sơ nhu yếu bồi thường sao cho đúng chuẩn nhất .
 • Tư vấn, hướng dẫn Khách hàng về thủ tục khiếu nại tại Tòa án
 • Tư vấn trong trường hợp hòa giải với Công ty Bảo hiểm nhằm mục đích giúp Khách hàng ký kết những pháp luật có lợi .
 • Tư vấn về thẩm quyền và điều kiện kèm theo khiếu nại bảo hiểm tại Tòa án để tránh trường hợp Khách hàng khiếu nại sai cấp .
 • Tư vấn và tương hỗ cho Khách hàng về hình thức khiếu nại : trực tiếp hoặc gián tiếp .
 • Khi Khách hàng có nhu yếu, những luật sư của VICS – CORP hoàn toàn có thể đại diện thay mặt cho Khách hàng khi tranh tụng tại Tòa án hoặc thao tác với bên thứ 3 .

4.2. Sự khác biệt của VICS- CORP

Khi tìm kiếm một dịch vụ tư vấn bảo hiểm ( dịch vụ phụ trợ bảo hiểm ) hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, Khách hàng không hề bỏ lỡ dịch vụ của Công ty Cổ phần Tư vấn Thương Mại Dịch Vụ Bảo hiểm Việt Nam ( VICS – CORP ) vì những nguyên do sau đây :

Có tổng đài tư vấn bảo hiểm miễn phí 24/7:

VICS – CORP chính là doanh nghiệp tư vấn bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam có tổng đài tư vấn bảo hiểm miễn phí 24/7. Do đó, Khách hàng có thể nhận được sự tư vấn và trợ giúp của VICS – CORP vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Điều này giúp Khách hàng xử lý nhanh chóng, kịp thời và chính xác khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra để bảo đảm quyền lợi sau này. Đây là điều mà các bên cung cấp dịch vụ khác khó mà thực hiện cho các bạn. Hotline 1900.9889.65/090.6060.784 của VICS – CORP luôn sẵn sàng hỗ trợ Khách hàng nhanh chóng và tận tình nhất.

Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm:

Để có quy trình khiếu nại thành công xuất sắc, Khách hàng phải có được sự tư vấn và trợ giúp của những người có kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ này. Đội ngũ nhân sự của VICS – CORP chính là tập hợp những người xuất sắc ưu tú và giàu kinh nghiệm tay nghề sẽ tương hỗ Khách hàng tốt nhất. Trong đó, những Luật sư sẽ giúp Khách hàng sẵn sàng chuẩn bị không thiếu hồ sơ, tài liệu và hướng dẫn những thủ tục, trình tự khiếu nại tại Tòa án. Những nhân sự của VICS – CORP từng thao tác tại Công ty Bảo hiểm sẽ giúp Khách hàng có quy trình khiếu nại nhanh, đúng và đúng chuẩn như bên Bảo hiểm nhu yếu. Các nhân sự đã từng thao tác tại Công ty giám định sẽ giúp Khách hàng giám định tổn thất, xác lập thiệt hại .

 

Dịch vụ linh hoạt:

VICS – CORP cung ứng những loại dịch vụ linh động phụ thuộc vào vào nhu yếu của Khách hàng. Vì thế, Khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn VICS – CORP tư vấn, hướng dẫn quy trình thực thi khiếu nại hoặc nhờ VICS – CORP tham gia tương hỗ trực tiếp trong quy trình khiếu nại. Khách hàng cũng hoàn toàn có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ của VICS – CORP trong từng quy trình tiến độ của quy trình khiếu nại hoặc sử dụng dịch vụ ngay từ khởi đầu. Dù Khách hàng lựa chọn mô hình dịch vụ nào thì sự tận tình và tính hiệu suất cao là điều mà VICS – CORP luôn bảo vệ cho Quý Khách hàng của mình .

 Khi Khách hàng có nhu cầu khiếu nại bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ (dịch vụ phụ trợ bảo hiểm) của Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bảo hiểm Việt Nam cam kết sẽ mang lại lợi ích tốt nhất, hiệu quả cao nhất. Khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ của VICS – CORP để nhận được sự tư vấn và hướng dẫn tận tình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *