Bảo lãnh dự thầu được quy định như thế nào?

Trên thực tiễn lúc bấy giờ, những yếu tố pháp lý về mời thầu, tham gia đấu thầu, bảo đảm dự thầu đều được người dân chăm sóc. Do vậy, để góp thêm phần tương hỗ, giải đáp những vướng mắc pháp lý có tương quan về bảo đảm dự thầu của người mua, công ty luật Thiên Minh tư vấn như sau :
Khái niệm : Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư triển khai một trong những giải pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời hạn xác lập theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu .
Điều 11 Luật đấu thầu số 43/2013 / NĐ-CP lao lý về bảo đảm dự thầu, theo đó, bảo đảm dự thầu vận dụng trong những trường hợp sau đây :

Một là, đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp;

Hai là, đấu thầu thoáng đãng và chỉ định thầu so với lựa chọn nhà đầu tư .
Tư vấn luật đấu thầu
– Nhà thầu, nhà đầu tư phải thực thi giải pháp bảo đảm dự thầu trước thời gian đóng thầu so với hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu ; trường hợp vận dụng phương pháp đấu thầu hai quy trình tiến độ, nhà thầu thực thi giải pháp bảo đảm dự thầu trong quy trình tiến độ hai .
– Giá trị bảo đảm dự thầu được pháp luật như sau :
+ Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được lao lý trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu theo một mức xác lập từ 1 % đến 3 % giá gói thầu địa thế căn cứ quy mô và đặc thù của từng gói thầu đơn cử ;
+ Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được pháp luật trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu theo một mức xác lập từ 0,5 % đến 1,5 % tổng mức góp vốn đầu tư địa thế căn cứ vào quy mô và đặc thù của từng dự án Bất Động Sản đơn cử .
– Thời gian có hiệu lực hiện hành của bảo đảm dự thầu được pháp luật trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu bằng thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu cộng thêm 30 ngày .
– Trường hợp gia hạn thời hạn có hiệu lực hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị sau thời gian đóng thầu, bên mời thầu phải nhu yếu nhà thầu, nhà đầu tư gia hạn tương ứng thời hạn có hiệu lực hiện hành của bảo đảm dự thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu, nhà đầu tư phải gia hạn tương ứng thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo đảm dự thầu và không được biến hóa nội dung trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu đã nộp. Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư phủ nhận gia hạn thì hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu sẽ không còn giá trị và bị loại ; bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày bên mời thầu nhận được văn bản phủ nhận gia hạn .
– Trường hợp liên danh tham dự thầu, từng thành viên trong liên danh hoàn toàn có thể thực thi bảo đảm dự thầu riêng rẽ hoặc thỏa thuận hợp tác để một thành viên chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai bảo đảm dự thầu cho thành viên đó và cho thành viên khác trong liên danh. Tổng giá trị của bảo đảm dự thầu không thấp hơn giá trị nhu yếu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu. Trường hợp có thành viên trong liên danh vi phạm pháp luật tại khoản 8 Điều 11 Luật Đấu thầu năm 2013 thì bảo đảm dự thầu của tổng thể thành viên trong liên danh không được hoàn trả .
– Bên mời thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư không được lựa chọn theo thời hạn lao lý trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu nhưng không quá 20 ngày, kể từ ngày tác dụng lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa sau khi nhà thầu, nhà đầu tư triển khai giải pháp bảo đảm triển khai hợp đồng theo lao lý tại Điều 66 và Điều 72 của Luật Đấu thầu năm 2013 .

bảo lãnh dự thầu

– Bảo đảm dự thầu không được hoàn trả trong các trường hợp sau đây:

+ Nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu sau thời gian đóng thầu và trong thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu ;
+ Nhà thầu, nhà đầu tư vi phạm pháp lý về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo pháp luật tại khoản 4 Điều 17 của Luật Đấu thầu năm 2013 ;
+ Nhà thầu, nhà đầu tư không triển khai giải pháp bảo đảm thực thi hợp đồng theo pháp luật tại Điều 66 và Điều 72 của Luật Đấu thầu năm 2013 ;
+ Nhà thầu không triển khai hoặc khước từ thực thi triển khai xong hợp đồng trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã hoàn thành xong hợp đồng nhưng phủ nhận ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng ;
+ Nhà góp vốn đầu tư không triển khai hoặc khước từ triển khai triển khai xong hợp đồng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông tin trúng thầu của bên mời thầu hoặc đã triển khai xong hợp đồng nhưng khước từ ký hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng .
Rất mong nhận được Giao hàng Quý khách hàng !
Trân trọng. / .

Xem thêm:

>>> Dụng cụ tự vệ hợp pháp theo quy định pháp luật

>>> Quy định về độ tuổi kết hôn theo Luật Hôn Nhân Gia Đình

CÔNG TY LUẬT THIÊN MINH

Address: Tòa AQUA 2 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hotline: 0839 400 004 – 0836 400 004

Email: info@congtyluatthienminh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.