Sự khác biệt giữa báo cáo thường niên và báo cáo tài chính – 2021 – Kinh doanh

Báo cáo thường niên và Báo cáo Tài chính

Báo cáo kinh tế tài chính là một bản ghi về tổng thể những hoạt động giải trí kinh tế tài chính của một công ty và được sẵn sàng chuẩn bị theo phương pháp có cấu trúc để mọi người dễ hiểu, hầu hết là những nhà đầu tư, cổ đông và SEC. Một báo cáo hàng năm mặt khác không chỉ đơn thuần là báo cáo kinh tế tài chính mặc dầu mục tiêu cơ bản là phân phối toàn bộ những thông tin kinh tế tài chính tương quan đến công ty cho toàn bộ những bên tương quan. Do đó có những điểm tương đương trong một báo cáo kinh tế tài chính và một báo cáo hàng năm gây nhầm lẫn cho nhiều người và họ đối xử với nhau như là sai. Bài báo này sẽ lý giải sự độc lạ giữa hai yếu tố này để vô hiệu mọi hoài nghi khỏi tâm lý của fan hâm mộ .
Báo cáo hàng năm giống như tác dụng của một sinh viên được cấp vào cuối năm khi anh ta đã tham gia tổng thể những kỳ thi. Nó gồm có báo cáo kinh tế tài chính, báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, báo cáo tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nhưng so với báo cáo thường niên, những báo cáo kinh tế tài chính này chỉ là những số lượng phản ánh tình hình kinh tế tài chính và doanh thu hoặc tổn thất thu được từ công ty. Báo cáo thường niên có khoanh vùng phạm vi rộng hơn và gồm có thư của Giám đốc quản lý của công ty, chi tiết cụ thể về loại sản phẩm hoặc dịch vụ mới, kế hoạch cho tương lai, trình làng của giám đốc và nhóm quản trị. Đây là điều bắt buộc so với những công ty đại chúng gồm có những thông tin được nhu yếu bởi SEC .Sự khác biệt giữa báo cáo thường niên và báo cáo tài chính

Sự khác biệt giữa báo cáo thường niên và báo cáo tài chính

Sự khác biệt trong báo cáo thường niên và báo cáo tài chính bắt nguồn từ mục đích cơ bản họ phục vụ. Mục tiêu cơ bản của báo cáo tài chính là trình bày rõ ràng về các điều khoản và số liệu, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong quá khứ và những thay đổi về vị thế tài chính của một công ty cần thiết cho các cổ đông và nhà đầu tư. Các báo cáo tài chính này là minh bạch, dễ hiểu và có thể so sánh với các tổ chức tương tự. Tất cả tài sản, nợ phải trả, lợi nhuận và chi phí phải dễ dàng truy cập được từ các báo cáo tài chính này. Mục đích của một báo cáo hàng năm mặt khác là để đưa ra một bức tranh rộng hơn về công ty hơn là số tài chính. Nó thảo luận về các sản phẩm, thị trường mới; chiến lược và hướng mà một công ty đề xuất trong tương lai ngoài tất cả các dữ liệu tài chính.

– Báo cáo kinh tế tài chính năm và báo cáo kinh tế tài chính- Báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của công ty là các tài liệu cung cấp thông tin khác nhau cho tất cả các bên liên quan. – Báo cáo kinh tế tài chính và báo cáo thường niên của công ty là những tài liệu phân phối thông tin khác nhau cho toàn bộ những bên tương quan .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *