7 quy định về lập báo cáo tài chính năm 2017

7 quy định về lập báo cáo tài chính năm 2017. Năm tài chính 2017 này, doanh nghiệp áp dụng theo chế độ kế toán nào? Các doanh nghiệp nào cần phải nộp báo cáo tài chính? Hồ sơ nộp gồm những gì? Nộp báo cáo tài chính ở đâu?,… Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

1. Kỳ lập báo cáo tài chính– Báo cáo tài chính được lập theo quý hoặc theo năm .

– Tất cả các loại hình doanh nghiệp đều phải lập báo cáo tài chính theo năm.

– Chỉ những mô hình doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính theo quý gồm : Doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, những doanh nghiệp tham gia kinh doanh thị trường chứng khoán .2. Chế độ kế toán doanh nghiệp lựa chọn vận dụng năm 2017Tùy thuộc vào đặc thù, nguồn vốn kinh doanh thương mại của doanh nghiệp, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những chính sách kế toán sau để triển khai :

  • Chế độ kế toán theo Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC( vận dụng so với những doanh nghiệp vừa và nhỏ )
  • Chế độ kế toán theo Thông tư 200 / năm trước / TT-BTC ( Được vận dụng so với những doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thực thi theo thông tư 200 )

Bạn đang xem : “ 7 lao lý về lập báo cáo tài chính năm 2017 ”

học kế toán thực hành

3. Quy định về truy thuế kiểm toán báo cáo tài chínhCó 1 số ít doanh nghiệp bắt buộc trước khi nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan tương quan phải thực thi truy thuế kiểm toán báo cáo tài chính đã lập. Bao gồm những doanh nghiệp sau :

  • Doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế ,
  • Doanh nghiệp tham gia kinh doanh thị trường chứng khoán

4. Nơi nhận báo cáo tài chínhSở Tài chínhCơ quan thuếCơ quan Thống kêDoanh nghiệp mẹ ( Doanh nghiệp cấp trên )Cơ quan ĐK kinh doanh thương mạiỦy ban sàn chứng khoán NN và sở giao dịch sàn chứng khoánBan quản trị khu công nghiệpDoanh nghiệp nhà nước         X        X          X         X          XDoanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế         X         X          X          X          XDoanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu CN, khu CN cao         X           X           X          X          XDoanh nghiệp còn lại         X           X           X           X5. Bộ báo cáo tài chính phải nộpBộ báo cáo tài chính hoàn hảo doanh nghiệp phải nộp cho những cơ quan quản trị gồm có những mẫu biểu sau :

  • Bảng cân đối kế toán ,
  • Báo cáo tác dụng kinh doanh thương mại ,
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Doanh nghiệp vận dụng chính sách kế toán theo Thông tư 133 không cần nộp ) ,
  • Thuyết minh báo cáo tài chính ,
  • Bảng cân đối số phát sinh ( Doanh nghiệp vận dụng chính sách kế toán theo Thông tư 200 không cần nộp ) ,
  • Quyết toán thuế TNDN và những phụ lục đi kèm

6. Thời hạn nộp báo cáo tài chínhMỗi mô hình doanh nghiệp có thời hạn nộp báo cáo tài chính khác nhau .a ) Đối với doanh nghiệp nhà nước :– Các công ty con phải nộp báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ chậm nhất là sau 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính .– Công ty mẹ nộp báo cáo tài chính chậm nhất là sau 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính .b ) Đối với những mô hình doanh nghiệp khác :Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính .Chi nhánh, đơn vị chức năng kế toán thường trực nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị chức năng kế toán cấp trên theo pháp luật của đơn vị chức năng kế toán cấp trên .

7. Các doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tài chính năm

a ) Doanh nghiệp được phép gộp Báo cáo tài chính– Doanh nghiệp mới xây dựng từ 1/10/2016– Doanh nghiệp giải thể, dừng kinh doanh thương mại vào quý 1/2017Lưu ý : Nếu doanh nghiệp muốn gộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp nên làm công văn ý kiến đề nghị gộp báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế quản trịb ) Doanh nghiệp không phải lập Báo cáo tài chínhDoanh nghiệp xin tạm dừng kinh doanh thương mại từ 1/1/2016 tới 31/12/2016Bài viết : “ 7 pháp luật về lập báo cáo tài chính năm 2017 ”Có thể bạn chăm sóc : “ Mức phạt vi phạm về báo cáo tài chính ”Dưới đây là 1 số ít mức phạt tương ứng với những vi phạm khá phổ cập trong hoạt động giải trí tương quan đến báo cáo tài chính pháp luật tại Điều 10 Nghị định 105 / 2013 / NĐ-CP mà mọi người cần biết .

STT

Hành vi vi phạm

Mức phạt tiền

1Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không khá đầy đủ nội dung theo pháp luật

Từ 5 triệu đồng
đến 10 triệu đồng

2Lập và trình diễn báo cáo tài chính không đúng giải pháp ; không rõ ràng ; không đồng nhất theo pháp luật3Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn pháp luật4Công khai báo cáo tài chính không không thiếu nội dung theo lao lý, gồm :
+ Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và những khoản thu chi tài chính khác ;
+ Tình hình gia tài, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, trích lập và sử dụng những quỹ, thu nhập của nguời lao động5Công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 – 03 tháng theo thời hạn pháp luật6Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn pháp luật

Từ 20 triệu đồng
đến 30 triệu đồng

7Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán8Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính9Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác trá hình báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính10Cố ý, thỏa thuận hợp tác hoặc ép buộc người khác phân phối, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai thực sự11Thực hiện việc công khai minh bạch báo cáo tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn lao lý12

Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật

13Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo truy thuế kiểm toán so với những trường hợp mà pháp lý lao lý phải truy thuế kiểm toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *