Soát xét báo cáo tài chính là gì ?

Soát xét báo cáo tài chính là gì ?

Soát xét báo cáo kinh tế tài chính là hoạt động giải trí nhằm mục đích đưa ra quan điểm Kết luận là không ( hoặc có ) phát hiện ra sự kiện trọng điểm nào làm cho kiểm toán viên cho rằng báo cáo kinh tế tài chính không được lập tương thích với chuẩn mực kế toán Nước Ta ( hoặc chuẩn mực kế toán được gật đầu ), xét trên mọi góc nhìn trọng điểm. Soát xét báo cáo kinh tế tài chính không nhu yếu kế toán phải hiểu rõ về trấn áp nội bộ, tiếp cận với rủi ro đáng tiếc gian lận hay bất kể một quá trình truy thuế kiểm toán nào. Do đó, một báo cáo soát xét không hề cung ứng rất đầy đủ vật chứng hay thông tin như một báo cáo truy thuế kiểm toán .
Ngân sách chi tiêu cần cho soát xét báo cáo kinh tế tài chính thấp hơn ngân sách truy thuế kiểm toán. Vì vậy báo cáo soát xét thường được sử dụng nhằm mục đích tiết kiệm chi phí ngân sách khi truy thuế kiểm toán hàng loạt .

      Khi soát xét báo cáo tài chính, bộ phận quản lý chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính của đơn vị, kế toán phải có đủ trình độ, hiểu biết về cả ngành nghề kịnh doanh cũng như đơn vị mình để thực hiện soát xét.

Dưới đây là tiến trình kế toán thực thi soát xét báo cáo kinh tế tài chính. Quy trình này tập trung chuyên sâu đa phần vào những nghành nghề dịch vụ có rủi ro tiềm ẩn xảy ra sai sót trọng điểm :

 • Thực hiện phân tích chỉ số so sánh với kỳ trước đó, kỳ dự báo cũng như kết quả toàn ngành.
 • Xem xét tính nhất quán.
 • Thủ tục ghi nhận giao dịch kế toán.
 • Xem xét các trường hợp bất thường hoặc phức tạp có thể ảnh hưởng đến kết quả báo cáo.
 • Xem xét các giao dịch quan trọng phát sinh gần cuối kỳ kế toán.
 • Xem xét bổ sung các câu hỏi nảy sinh trong đợt soát xét trước.
 • Xem xét các sự kiện trọng yếu phát sinh sau ngày lập báo cáo tài chính.
 • Xem xét các bút toán quan trọng.
 • Xem xét nhận định từ các cơ quan quản lý.
 • Kiểm tra báo cáo tài chính xem có phù hợp với khuôn khổ báo cáo tài chính.
 • Soát xét báo cáo quản trị do kế toán soát xét hoặc kiểm toán từ kỳ trước.

Ngoài ra còn 1 số ít đối tượng người tiêu dùng đơn cử sau :

 • Tiền mặt.
 • Phải thu khách hàng.
 •  Hàng tồn kho.
 •  Đầu tư.
 •  Tài sản cố định.
 •  Tài sản vô hình.
 •  Notes payable and accrued expenses.
 •  Nợ phải trả dài hạn.
 •  Contingencies and commitments.
 •  Nguồn vốn.
 •  Doanh thu và chi phí.

Nếu kế toán cho rằng báo cáo kinh tế tài chính có sai sót trọng điểm, cần thực thi quy trình tiến độ bổ trợ, tích lũy dẫn chứng để tránh việc phải chỉnh sửa báo cáo. Nếu báo cáo thật sự có sai sót trọng điểm, kế toán phải lựa chọn giữa việc báo cáo giải trình sai sót đó trong báo cáo đi kèm với báo cáo kinh tế tài chính, hoặc rút khỏi việc làm soát xét .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *