Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là một khái niệm được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, nếu không phải người có chuyên môn thì sẽ không hiểu được thực tế báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? Cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu về báo cáo kinh tế kỹ thuật qua bài viết này để có thêm thông tin hữu ích.

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì?

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là báo cáo kinh tế kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được pháp luật đơn cử tại những văn bản pháp lý chuyên ngành, Luật Xây dựng năm năm trước và những văn bản hướng dẫn có tương quan .
Căn cứ theo khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng năm năm trước lao lý về lý giải từ ngữ như sau :

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
3. Báo cáo kinh tế – kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng là tài liệu trình diễn những nội dung về sự thiết yếu, mức độ khả thi và hiệu suất cao của việc góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo giải pháp phong cách thiết kế bản vẽ thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định hành động góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. ”
Theo lao lý này, báo cáo kinh tế kỹ thuật chính là văn bản biểu lộ những nội dung tương quan đến góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, gồm có sự thiết yếu, mức độ khả thi, hiệu suất cao của việc góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng với khu công trình quy mô nhỏ. Mục đích là làm địa thế căn cứ, cơ sở để xem xét và đưa ra quyết định hành động có góp vốn đầu tư hay không góp vốn đầu tư .
Báo cáo kinh tế kỹ thuật được lập ở quy trình tiến độ chuẩn bị sẵn sàng góp vốn đầu tư và được coi là tiến trình khởi đầu của dự án Bất Động Sản .

Bản báo cáo kinh tế kỹ thuật cho biết điều gì?

Sau khi hiểu rõ Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? chúng ta cần phải biết nội dung của một bản báo cáo kinh tế kỹ thuật phải thể hiện được các nội dung theo quy định tại Điều 55 Luật Xây dựng năm 2014:

Điều 55. Nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

1. Thiết kế bản vẽ xây đắp, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ( nếu có ) và dự trù thiết kế xây dựng .
2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng gồm thuyết minh về sự thiết yếu góp vốn đầu tư, tiềm năng thiết kế xây dựng, khu vực thiết kế xây dựng, diện tích quy hoạnh sử dụng đất, quy mô, hiệu suất, cấp khu công trình, giải pháp xây đắp kiến thiết xây dựng, bảo đảm an toàn kiến thiết xây dựng, giải pháp giải phóng mặt phẳng kiến thiết xây dựng và bảo vệ môi trường tự nhiên, sắp xếp kinh phí đầu tư thực thi, thời hạn kiến thiết xây dựng, hiệu suất cao góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình. ”
Như vậy, một báo cáo kinh tế kỹ thuật vừa đủ, đúng pháp luật pháp lý phải bộc lộ được những nội dung trên .

Khi nào phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật?

Không phải bất kể dự án Bất Động Sản nào cũng cần phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật mà báo cáo này thường hướng tới những đối tượng người tiêu dùng có quy mô nhỏ và không cần phải lập dạng báo cáo phức tạp hơn .
Theo Điều 5 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP thì những dự án Bất Động Sản thuộc một trong những trường hợp dưới đây sẽ chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật mà không cần phải lập báo cáo điều tra và nghiên cứu khả thi góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, gồm có :

– Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

– Công trình thiết kế xây dựng mới, sửa chữa thay thế, tái tạo, tăng cấp có tổng mức góp vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng ( không gồm có tiền sử dụng đất ) .
Mặt khác, tại khoản 2 điều 13 Nghị định 59/2015 / NĐ-CP Hồ sơ báo cáo kinh tế – kỹ thuật góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng gồm có :
– Tờ trình thẩm định và đánh giá Báo cáo kinh tế – kỹ thuật góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng khu công trình theo Mẫu số 04 lao lý tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này ;
– Nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng theo pháp luật như trên .

Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật

Trong bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng như sau :
Theo pháp luật tại Điều 55 Luật thiết kế xây dựng năm trước có lao lý như sau :

Điều 55. Nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

1. Thiết kế bản vẽ thiết kế, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ( nếu có ) và dự trù kiến thiết xây dựng .
2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng gồm thuyết minh về sự thiết yếu góp vốn đầu tư, tiềm năng thiết kế xây dựng, khu vực thiết kế xây dựng, diện tích quy hoạnh sử dụng đất, quy mô, hiệu suất, cấp khu công trình, giải pháp kiến thiết kiến thiết xây dựng, bảo đảm an toàn kiến thiết xây dựng, giải pháp giải phóng mặt phẳng thiết kế xây dựng và bảo vệ thiên nhiên và môi trường, sắp xếp kinh phí đầu tư thực thi, thời hạn thiết kế xây dựng, hiệu suất cao góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .
Căn cứ theo pháp luật tại Điều 55 Luật thiết kế xây dựng năm trước thì Thiết kế bản vẽ xây đắp, phong cách thiết kế công nghệ tiên tiến ( nếu có ) và dự trù kiến thiết xây dựng là nội dung của Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Do vậy, so với khu công trình Đường băng cản lửa, mạng lưới hệ thống biển báo biển tường phòng chống cháy rừng tại Ban quản trị rừng phòng hộ sông Tiêm thuộc chương trình UN-REDD Nước Ta quá trình II, tỉnh TP Hà Tĩnh với tổng mức góp vốn đầu tư trình là 662.761.971 đồng thì sẽ phải thực thi đánh giá và thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng .

Qua bài viết trên, chúng tôi đã làm rõ Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? cũng như các nội dung được thể hiện thông qua báo cáo và khi nào được lập loại báo cáo này cho bạn đọc tham khảo.

Căn cứ theo quy định nêu trên, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng cần phải có các nội dung chính cụ thể như sau: 

+ Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có)

+ Dự toán kiến thiết xây dựng .
+ Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng gồm thuyết minh về sự thiết yếu góp vốn đầu tư, tiềm năng kiến thiết xây dựng, khu vực thiết kế xây dựng, diện tích quy hoạnh sử dụng đất, quy mô, hiệu suất, cấp khu công trình, giải pháp thiết kế thiết kế xây dựng, bảo đảm an toàn kiến thiết xây dựng, giải pháp giải phóng mặt phẳng thiết kế xây dựng và bảo vệ môi trường tự nhiên, sắp xếp kinh phí đầu tư thực thi, thời hạn thiết kế xây dựng, hiệu suất cao góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .
Nếu Quý khách còn vướng mắc gì yếu tố này hoặc muốn biết thêm thông tin cụ thể thì sung sướng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *