Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm kê vật tư, loại sản phẩm, hàng hóa được lập theo mẫu số 05 – VT vào cuối kỳ hoặc khi có đợt kiểm kê .
Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán trong thực tiễn tại Kế toán Lê Ánh sẽ san sẻ với những bạn Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, loại sản phẩm, hàng hóa theo mẫu số 05 – VT theo Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC .

>> Xem thêm: Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Mục đích lập biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.

3. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Đơn vị: Kế toán Việt

Mẫu số 05 – VT

Bộ phận: Vật tư

( Ban hành theo Thông tư số 133 / năm trước / TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính )

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Thời điểm kiểm kê : ………….. giờ …………… ngày …………. tháng ……………. năm …………….
Ban kiểm kê gồm :
– Ông / Bà : ……………………. chức vụ …………………….. Đại diện ……………………………. Trưởng ban
– Ông / Bà : ………………….. chức vụ …………………….. Đại diện …………………………….. Uỷ viên
– Ông / Bà : …………………. chức vụ …………………….. Đại diện ……………………………. Uỷ viên

Đã kiểm kê kho có những mẫu sản phẩm dưới đây :
STT
Tên, thương hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ …
Mã số
Đơn vị tính
Đơn giá
Theo sổ kế toán
Theo kiểm kê
Chênh lệch
Phẩm chất
Thừa
Thiếu
Còn tốt 100 %
Kém phẩm chất
Mất phẩm chất
Số lượng
Thành tiền
Số lượng
Thành tiền
Số lượng
Thành tiền
Số lượng
Thành tiền
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

Cộng

Ngày … tháng … năm …

Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ kho

Trưởng ban kiểm kê

( Ý kiến xử lý số chênh lệch )
( Ký, họ tên )
( Ký, họ tên )
( Ký, họ tên )
( Ký, họ tên )

4. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, mẫu sản phẩm, hàng hóa ghi rõ tên đơn vị chức năng ( hoặc đóng dấu đơn vị chức năng ), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, loại sản phẩm, hàng hóa phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm triển khai kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và những ủy viên .
Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng .
Cột A, B, C, D : Ghi số thứ tự, tên, thương hiệu, quy cách, đơn vị chức năng tính của từng loại vật tư, công cụ, loại sản phẩm, hàng hóa được kiểm kê tại kho .
Cột 1 : Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, loại sản phẩm, hàng hóa ( tùy theo lao lý của đơn vị chức năng để ghi đơn giá cho tương thích ) .
Cột 2, 3 : Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, mẫu sản phẩm, hàng hóa theo sổ kế toán .
Cột 4, 5 : Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, loại sản phẩm, hàng hóa theo hiệu quả kiểm kê .
Nếu thừa so với sổ kế toán ( cột 2, 3 ) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9 .

Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:
– Tốt 100% ghi vào cột 10.
– Kém phẩm chất ghi vào cột 11.
– Mất phẩm chất ghi vào cột 12.

Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.
Biên bản được lập thành 2 bản:
– 1 bản phòng kế toán lưu.
– 1 bản thủ kho lưu.
Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).

 KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên giảng dạy những khóa học kế toán thực hành thực tế và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường
( Được giảng dạy và triển khai bởi 100 % những kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm tay nghề )
Hiện tại TT giảng dạy những khoá học kế toán tổng hợp thực hành thực tế, Khoá học kế toán thuế nâng cao, Khoá học hành chính nhân sự, Khoá học xuất nhập khẩu thực tiễn. Chi tiết những bạn truy câph website : https://iseo1.com/

Source: https://iseo1.com
Category: Marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *