Atomic Operation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Atomic Operation là gì?

Atomic Operation là Operation nguyên tử. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Atomic Operation – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hoạt động nguyên tử trong chương trình đồng thời là hoạt động giải trí chương trình chạy trọn vẹn độc lập với bất kể hoạt động giải trí processes. Atomic khác được sử dụng trong nhiều hệ quản lý và điều hành tân tiến và mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý song song .

Giải thích ý nghĩa

Hoạt động nguyên tử thường được sử dụng trong hạt nhân, thành phần chủ yếu của hầu hết các hệ điều hành. Tuy nhiên, hầu hết các phần cứng máy tính, trình biên dịch và các thư viện cũng cung cấp mức độ khác nhau của hoạt động nguyên tử. Trong tải và lưu trữ, phần cứng máy tính thực hiện bằng văn bản và đọc sách cho một ký ức từ nhỏ. Để lấy, cộng hoặc trừ, giá trị tăng thêm diễn ra thông qua các hoạt động nguyên tử. Trong một hoạt động nguyên tử, một bộ xử lý có thể đọc và viết một vị trí trong việc truyền tải dữ liệu giống nhau. Bằng cách này, một đầu vào / đầu ra cơ chế hoặc xử lý không thể thực hiện việc đọc bộ nhớ hoặc viết nhiệm vụ cho đến khi hoạt động nguyên tử đã hoàn tất. Trong trường hợp dữ liệu đang được sử dụng bởi một hoạt động nguyên tử đó cũng được sử dụng bởi các hoạt động nguyên tử hay phi nguyên tử khác, nó chỉ có thể tồn tại trong cả hai môi trường xử lý tuần tự hoặc các cơ chế khóa phải được sử dụng để tránh lỗi dữ liệu. So sánh và hoán đổi là một phương pháp khác nhưng không toàn vẹn dữ liệu đảm bảo cho hoạt động nguyên tử results.The vấn đề đến khi hai hoạt động chạy song song (các hoạt động đồng thời) sử dụng các dữ liệu giống nhau và sự chênh lệch giữa các kết quả của các hoạt động xảy ra. Khóa ổ khóa dữ liệu biến và các lực lượng hoạt động liên tục của các quá trình nguyên tử mà sử dụng cùng một dữ liệu hoặc ảnh hưởng đến nó một cách nào đó.

What is the Atomic Operation? – Definition

Atomic operations in concurrent programming are program operations that run completely independently of any other processes. Atomic operations are used in many modern operating systems and parallel processing systems .

Understanding the Atomic Operation

Atomic operations are often used in the kernel, the primary component of most operating systems. However, most computer hardware, compilers and libraries also provide varying levels of atomic operations. In loading and storing, computer hardware carries out writing and reading to a word-sized memory. To fetch, add or subtract, value augmentation takes place through atomic operations. During an atomic operation, a processor can read and write a location during the same data transmission. In this way, another input / output mechanism or processor cannot perform memory reading or writing tasks until the atomic operation has finished. Where data is being used by an atomic operation that is also in use by other atomic or non-atomic operations, it can only exist in either sequential processing environments or locking mechanisms have to be used to avoid data errors. Compare and swap is another method but does not guarantee data integrity for atomic operation results. The problem comes when two operations running in parallel ( concurrent operations ) utilise the same data and a disparity between the results of the operations occurs. Locking locks variable data and forces sequential operation of atomic processes that utilize the same data or affect it in some way .

Thuật ngữ liên quan

  • Kernel
  • Central Processing Unit (CPU)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure
  • Level Design

Source: Atomic Operation là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.