Sự khác biệt giữa Bản đồ và Atlas (Quốc gia)

Sự khác biệt chính – Bản đồ vs Atlas
 

Bản đồ và bản đồ là hai điều giúp chúng tôi biết thông tin về vị trí, vị trí hoặc đặc điểm địa lý của một địa điểm. Mặc dù hai thuật ngữ bản đồ và tập bản đồ rất giống nhau, có một sự khác biệt giữa chúng. Sự khác biệt chính giữa bản đồ và tập bản đồ là bản đồ là sự thể hiện của một vùng đất trong khi bản đồ là tập hợp các bản đồ. Một tập bản đồ có thể chứa các loại bản đồ khác nhau.

NỘI DUNG
1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Bản đồ là gì
3. Atlas là gì
4. So sánh cạnh nhau – Bản đồ vs Atlas
5. Tóm tắt

Bản đồ là gì?

Một bản đồ là một biểu đồ sơ đồ của một khu vực đất. Bản đồ chỉ ra hình dạng và vị trí của các khu vực địa lý, quốc gia, biên giới chính trị, các đặc điểm địa lý khác nhau như núi và sa mạc, v.v. hoặc các đặc điểm nhân tạo như đường và tòa nhà. Bản đồ có thể được phân loại thành các loại khác nhau theo mục đích và nội dung của chúng.

Các loại bản đồ

Bản đồ vật lý

Bản đồ vật lý là map chỉ ra những đặc thù vật lý của một nơi như núi, hồ và món tráng miệng. Màu sắc và sắc thái khác nhau được sử dụng để biến hóa độ cao. Màu xanh lá cây thường được sử dụng để chỉ những khu vực có độ cao thấp hơn và màu nâu được sử dụng cho những khu vực có độ cao cao hơn. Màu xanh được sử dụng để chỉ nước.

Bản đồ địa hình

Bản đồ địa hình cũng chỉ ra những đặc thù vật lý khác nhau của toàn cầu bằng cách sử dụng những đường viền. Chúng được đặc trưng bởi chi tiết cụ thể quy mô lớn và cũng chỉ ra những cấu trúc tự tạo.

Bản đồ chính trị

Một map chính trị chỉ ra ranh giới của những vương quốc và vương quốc, thường sử dụng những vương quốc khác nhau. Họ không chỉ ra bất kể đặc thù vật lý của đất. Họ cũng hoàn toàn có thể Hà Nội Thủ Đô và những thành phố lớn.

Bản đồ đường bộ

Lộ trình chỉ ra đường lớn và nhỏ, đường cao tốc và đường tàu. Những map này cũng hiển thị những vị trí quan trọng như trường bay, bệnh viện, v.v … Đây là một trong những map được sử dụng thoáng rộng nhất.

Bản đồ khí hậu

Bản đồ khí hậu là bản đồ chỉ ra khí hậu của một khu vực. Nó cung cấp thông tin chung về khí hậu và lượng mưa của một khu vực, sử dụng các màu sắc khác nhau.

Hình 1: Bản đồ chính trị thế giới.

Bản đồ là gì?

Một tập map là một bộ sưu tập những map. Một tập map thường chứa những map về Trái đất hoặc những khu vực trên Trái đất như Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, v.v. Nhiều map chứa những map về những đặc thù địa lý, ranh giới chính trị cũng như những thống kê xã hội, tôn giáo, kinh tế tài chính và địa chính trị. Do đó, một tập map hoàn toàn có thể chứa những loại map khác nhau gồm có map vật lý, map đường đi bộ, map khí hậu, map chuyên đề, map chính trị, v.v.. Người ta nói rằng thuật ngữ Atlas Atlas, xuất phát từ nhân vật truyền thuyết thần thoại Hy Lạp Atlas, người được cho là giữ toàn cầu như một hình phạt từ những vị thần. Tập map được biết đến sớm nhất có tương quan đến Claudius Ptolemy, một nhà địa lý người Greco-Roman. Tuy nhiên, chính Abraham Ortelius đã xuất bản tập map văn minh tiên phong vào năm 1570. Điều này được gọi là Dramrum Orbis Terravrm ( Nhà hát của Thế giới ).

Hình 2: Bản đồ

Sự khác biệt giữa Bản đồ và Atlas?

Bản đồ vs Atlas

Bản đồ là biểu đồ sơ đồ của một vùng đất. Một tập bản đồ là một bộ sưu tập các bản đồ. Mục đích Có nhiều loại bản đồ khác nhau. Ví dụ: bản đồ chính trị, bản đồ địa lý, bản đồ đường bộ, v.v.. Một tập bản đồ có thể chứa các loại bản đồ khác nhau.

Tóm tắt – Bản đồ vs Atlas

Bản đồ là biểu diễn sơ đồ của Trái đất hoặc một số khu vực trên Trái đất. Có nhiều loại bản đồ khác nhau chỉ ra các loại thông tin khác nhau như đặc điểm địa lý, ranh giới chính trị, đường bộ, đường ray, v.v. Bản đồ là một tập hợp các bản đồ, thường ở dạng sách. Một tập bản đồ có thể chứa nhiều loại bản đồ. Đây là sự khác biệt giữa bản đồ và tập bản đồ.

Tài liệu tham khảo:
1. Nước muối, Amanda. Các loại bản đồ khác nhau là gì? Giới thiệu về giáo dục. N.p., ngày 28 tháng 2 năm 2017. Web. Ngày 02 tháng 3 năm 2017.
2. Nước muối, Amanda. Một bản đồ là gì? Giới thiệu về giáo dục. N.p., ngày 28 tháng 2 năm 2017. Web. Ngày 02 tháng 3 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:
1. Bản đồ chính trị thế giới (tháng 8 năm 2013) của CIA – The World Factbook – (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia
2. Atlas Atlas – cuốn sách của By By Michiel1972 (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *